Sökformulär

Feminism och kvinnorörelse

Synen på Castro i Nord och Syd speglar global maktordning

Upphovsperson: Carmen Blanco Valer
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Information, kommunikation, Media, Opinionsbildning, Feminism och kvinnorörelse, Antiimperialism. Motstånd
Reaktionerna på Fidel Castros död har varit polariserade – medier har flödat av kategoriska fördömanden. Rösterna från Latinamerika och latinamerikaner i Sverige skiljer sig från de svenska där även folk med engagemang för rättvisa, ekonomisk demokrati och – inte minst – kvinnors rättigheter, frossat i onyanserade omdömen om Castro och Kuba. Avkoloniserande och feministiska underifrånperspektiv leder till andra omdömen som delas av en majoritet av de över 100 000 latinamerikaner som lever i Sverige och upplevt sig djupt kränkta av hantering av Castros dödsfall.Vidgade vyer

Upphovsperson: Karlsson, Lisa
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2016
Ämnesord: Chile, Jordbruksekonomi, Småbrukare, Feminism och kvinnorörelse, Urfolk, Ursprungsfolk
Bredare perspektiv och ett ökat kollektivt ekonomiskt tänkande. Det och mycket mer menar doktorn i Amerikastudier, Pamela Caro, att de kvinnliga aktivisterna inom småbrukarrörelsen i Chile och Argentina bidragit till.

En balett: Till Vilma Espín

Upphovsperson: Amelia Duarte de la Rosa
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Kultur, Balett, Feminism och kvinnorörelse
Kubas Nationalbalett hyllade Vilma Espín och Kvinnoförbundet FMC på dess 55-årsdag med premiären på en nyskriven balett som gestaltade Vilmas lidelse för baletten, revolutionen och kvinnosaken. Hon dansade som tonåring och blev en av de första kvinnorna i gerillan i Sierra Maestra och sedan en av grundarna av Kubanska Kvinnoförbundet, FMC 1960 och dess ordförande ända till sin död 2007. Hon har betytt oerhört mycket för FMCs starka ställning och framgångar i kampen för jämställdhet. Vilmas tidiga liv dansades av elever på balettskolan medan premiärdansöser gestaltade hennes revolutionära liv.

Med fokus på ockupation

Upphovsperson: Ivarsson, Kristin
Utgivare: Föreningen Västsahara
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2014
Ämnesord: Västsahara, Ockupationer, Afrika, Feminism och kvinnorörelse, Palestina, Feministisk kamp, Kakan Hermansson, Emmaus Björkå, Flyktingar, Flyktingläger
Emmaus Björkå fanns som vanligt på plats på årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg. I år var fokus på kampen mot ockupation och Emmaus Björkås arbete med Palestina och Västsahara. Bland annat arrangerades ett seminarium under rubriken ”Feminism under ockupation:Västsahara” där Kakan Hermansson deltog. Seminariet var ett av två under temat ”Feminism under ockupation”, där det ena fokuserade på Västsahara och det andra på Palestina. Syftet var att diskutera hur en feministisk kamp kan föras i skuggan av ockupation och hur kvinnors kamp och organisering ser ut i de båda fallen.

Kvinna: I första person

Upphovspersoner: Sierra, Raquel | Hernández, Helene | Edith, Dixie | Acosta, Dalia | Caro, Boris
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Feminism och kvinnorörelse, Arbetsliv, Genus och jämställdhet, Kuba
Så heter en antologi med kvinnoporträtt som gavs ut i november 2010. Där samlas intervjuer med 49 kvinnor av olika åldrar och yrken från hela landet. De berättar om sina liv som arbetare, ordförande i kooperativet, bloggare, biskop, politiker, ekonom, chaufför, rappare, lantbrukare, metereolog, veterinär, chefskock osv. De är unga och gamla, från stad och land, de har alla fått kämpa sig fram, men också nått sina mål, framgår av referaten i Kuba-tidningen.

Jämställdhetspolitik i 50 år

Upphovsperson: Björklund, eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Feminism och kvinnorörelse, Genus och jämställdhet, Kuba
Utgångspunkten var svår, mödra- och barnadödligheten och analfabetismen var hög, förvärvsgraden låg, fattigdomen utbredd. Men steg för steg har kvinnorna uppnått utbildning, ekonomisk självständighet och rätten till den egna kroppen. Med familjelagen 1975 inleddes kampen för jämställdhet i familj och arbetsliv. 2000-talets kvinnoforskningen klarlade könsmaktsordningen och de hinder som återstår för att uppnå jämställd politisk och ekonomisk makt och komma ur både nedärvda sexistiska stereotyper och de som tränger på utifrån via den kommersiella mediebranschen.

Kvinnoförbundet & makten

Upphovsperson: Björklund, eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Feminism och kvinnorörelse, Sociala rörelser, Genus och jämställdhet, Kuba
Med de kvinnor som varit aktiva i befrielsekampen, och med Vilma Espín i täten, bildades kubanska kvinnoförbundet FMC 1960. Målsättningen var ”kvinnornas fullständiga frigörelse”, sedermera jämställdhet mellan kvinnor och män. FMC blev snart en maktfaktor att räkna med. Förbundet har nu ca 4 miljoner medlemmar, över 80 procent av kvinnorna från 14 år, i ca 75.000 grundorganisationer. Det har spelat en avgörande roll för i all politik med målet att jämställdheten ska beaktas i alla frågor. Det var också FMC som på 70-talet inledde den långa kampen mot homofobin.

Sidor