Sökformulär

Kommunkation

Inblick i en mediediskussion

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Information, Kommunkation, Sociala medier
Bloggen La Joven Cuba, startade för 7 år sedan av medlemmar i Ungkommunistförbundet. Där har en konstruktiv debatt förts utifrån ett ungt, revolutionärt, socialistiskt perspektiv. På senare tid har dock utländska finansiärers inflytande över ”alternativa medier” lockat fler till nätjournalistiken. Att kalla sig ”journalist” har blivit kontrarevolutionärernas nya förklädnad, skriver en kritiker, efter ”bloggare”, ”alternativ konstnär”, ”grannskapsinspiratör”, ”objektiv intellektuell”.