Sökformulär

Sociala medier

USA förlorar kriget mot Kubas internet

Upphovsperson: Ekman, Kajsa Ekis
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, USA, Blockader, Internet, Sociala medier
Kubas försök med gratis internet är en seger över stormakten. Den som satt käppar i hjulet för Kubas uppkoppling är ju inte dess regering, som svenska medier i åratal påstått, utan USA. Det är ett faktum. Det ingår i USAs blockad mot Kuba. Så när alla kubaner nu, tack vare en kabel från Venezuela, kan få gratis internet i sina mobiler, rapporterar SR:s Studio Ett i augusti att ”den kubanska regimen har insett att internet inte går att stoppa.” Inte ens nu kan de erkänna att USA blockerar Kuba, men nu inte kunnat upprätthålla sin blockad mot kubansk internetanslutning.

Att vinna val i Latinamerika

Upphovspersoner: Eva Björklund |
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, USA, Valmanipulation, Sociala medier, Utländsk Inblandning, Imperialism
Under 2018 äger presidentval rum i Costa Rica, Kuba, Paraguay, Colombia och Venezuela, Mexiko och Brasilien. Utom i Kuba präglas de av smutsiga valkampanjer där bolagsmedia smutskastar progressiva kandidater. ”Politiska konsulter” utformar lögnaktiga mediekampanjer De samlas de i ALACOP (Latinamerikanska Föreningen för Politiska Konsulter) med en branschtidning ”Campaigns & Elections”. Den venezolanska politiska valstrategen Juan José Rendón är en av världens 10 mest betydande politiska konsulter, ”2000-talssocialismens värsta fiende”.

Inblick i en mediediskussion

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Information, Kommunkation, Sociala medier
Bloggen La Joven Cuba, startade för 7 år sedan av medlemmar i Ungkommunistförbundet. Där har en konstruktiv debatt förts utifrån ett ungt, revolutionärt, socialistiskt perspektiv. På senare tid har dock utländska finansiärers inflytande över ”alternativa medier” lockat fler till nätjournalistiken. Att kalla sig ”journalist” har blivit kontrarevolutionärernas nya förklädnad, skriver en kritiker, efter ”bloggare”, ”alternativ konstnär”, ”grannskapsinspiratör”, ”objektiv intellektuell”.

Alla som stannar kvar

Upphovsperson: Harold Cárdenas Lema
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: Kuba, Sociala medier, Utvandring
Jag är trött på att hela tiden höra en och samma fråga: Varför sticker de kubanska ungdomarna? När tänker du sticka? Vad ska det bli av ett land utan ungdom? Det är klart att var och en har rätt att resa ut, och det finns många som tänker göra det, men det finns också många som medvetet väljer att stanna kvar. Och jag störs av att de som reser får huvudrollen i pjäsen och inte de som stannar kvar för att bygga Kubas framtid. La Pupila Insomne

Kubanska bloggosfären växer

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: Kuba, Sociala medier
Bloggarna och hemsidorna har blivit allt fler i Kuba. I början var de USA-stödda och -stödjande, som Yoanis Sanchez, Generation Y, som blev världsberömd. Men nu har allt fler ett socialistiskt perspektiv. Det sägs finnas 2.500. De kan heta La Joven Cuba, CubaIzquierda, Cubano1er.Plano, Paquito de Cuba, La Pupila Insomne, Segunda Cita, många kan hittas på blogosferacuba.blogspot.se eller på cubava.cu. Många tidningar och tidskrifter har egna hemsidor och journalisterna bloggar.


Modet hos en tibetansk munk och hans kinesiska advokat

Medarbetare: Witén, Magnus
Utgivare: Svenska Tibetkommittén
Tidskrift/källa: Tidningen Tibet
År: 2011
Ämnesord: Tibet, Statlig repression, Protester, Religiösa institutioner, Sociala medier
Fortfarande hörs inga nyheter om den tibetanske lärde munken Jigme Guri, som greps av den kinesiska polisen den 20 augusti 2011 i Tsoe, ett tibetanskt område i Gansuprovinsen. Jigme Guri, som även är känd som Labrang Jigme (från namnet på hans kloster, Labrang), är den första tibetanen i Tibet som spelat in och lagt upp ett videoklipp på Youtube utan att undanhålla sin identitet. I klippet ger han en detaljerad beskrivning av hur han utsatts för tortyr i fängelset och han beskriver även sin ångest över den kinesiska politiken som förs mot Dalai Lama.

Ger en röst åt tystade och förtryckta – Woeser hedras med Internationellt kulturpris av Prince Claus Fund

Upphovsperson: Körling, Mia
Medarbetare: Lixiong, Wang
Utgivare: Svenska Tibetkommittén
Tidskrift/källa: Tidningen Tibet
År: 2011
Ämnesord: Tibet, Författare, kvinnliga författare, Sociala medier, Priser och utmärkelser
Författaren, essäisten och poeten Woeser tilldelades Prince Claus Award av den Nederländska fonden Prins Claus Fund den 5 september 2011 för hennes enastående prestationer i det kulturella fältet.
Woeser som idag kanske främst är känd för sin blogg där hon skriver på kinesiska och skildrar situationen i Tibet

Makten över den personliga informationen

Upphovsperson: Högberg, Charlotte
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2015
Ämnesord: Personlig integritet, Sociala medier, Internet
Det är många som är oroliga att deras personliga integritet inkräktas på
av företag och myndigheter på nätet. Den maktobalans som råder över
användarnas personliga information är synlig i de sociala medieföretagens
sekretesspolicyer. Charlotte Högberg anser att biblioteken borde bli en
tydligare röst för rätten till personlig integritet på nätet och rätten att få
söka information utan övervakning.

Salong i Fisksätra: biblioteken måste ta en mer aktiv roll

Upphovspersoner: Zerpe, Petter | Dalmalm, Johanna
Medarbetare: Zerpe, Petter (foto) | Dalmalm, Johanna (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Folkbibliotek, Sociala medier, Anders Ericson, Mikael Böök
Inom ramen för bibliotekens krav på neutralitet är det fortfarande viktigt att ta
ställning för demokratiutveckling. Förutsättningarna finns, men det krävs en
gemensam kraftansträngning för att nå målen.

Sidor