Sökformulär

Kurdistan

"Jag har lagt fram förslag om bokbussar": intervju med Kurdistans kulturminister Kawa Mahmoud Shakir

Upphovsperson: Karam, Balsam
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2011
Ämnesord: Kulturpolitik, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Litteratur, Kurdistan
Balsam Karam intervjuar Kurdistans kulturminister Kawa Mahmoud Shakir. De samtalar om kultur, kulturpolitik, folkbibliotek och den kurdiska litteraturen. Shakir ser kultur som folkbildning och har därför lagt fram förslag om bokbussar. Han hoppas att de snart ska kunna nå de byar och samhällen utan tillgång till folkbibliotek.