Sökformulär

Miljörätt

Urbefolkningar representerade på Rio+20

Upphovspersoner: Igualikinya, Niskua | Campanato, Valter (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2012
Ämnesord: Ursprungsfolk, Miljörätt, Brasilien
Notiser. På FN: klimatkonferens om hållbar utveckling, Rio+20,där det internationella samfundet skulle försöka enas om början till ett nytt klimatavtal var representanter för urbefolkningar från jordens alla hörn samlade för att föra fram fem nyckel-teman som de hoppades skulle bli en del av det första utkastet av avtalet.

Stor brist på transparens kring AP-fondernas markinvesteringar i Brasilien

Upphovsperson: Mörk, Jenny
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2013
Ämnesord: Kapitalism och vinstmaximering, Sverige, Miljörätt, Mänskliga rättigheter, Brasilien
I april 2013 släppte Swedwatch en rapport gjord på uppdrag av atinamerikagrupperna där Andra
AP-fondens, AP2:s, investering i jordbruksmark i Brasilien granskas. Rapporten visar på
bristande transparens som gör det omöjligt att garantera att svenska pensionsinvesteringar
inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter eller miljöförstöring.