Sökformulär

Stor brist på transparens kring AP-fondernas markinvesteringar i Brasilien

Upphovsperson: Mörk, Jenny
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
Nummer: 2013:2
År: 2013
Sidnummer: 10
Språk: sv
Ämnesord: Kapitalism och vinstmaximering, Sverige, Miljörätt, Mänskliga rättigheter, Brasilien
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: rfl_2013_2_s10.pdf (587.32 KB)
I april 2013 släppte Swedwatch en rapport gjord på uppdrag av atinamerikagrupperna där Andra
AP-fondens, AP2:s, investering i jordbruksmark i Brasilien granskas. Rapporten visar på
bristande transparens som gör det omöjligt att garantera att svenska pensionsinvesteringar
inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter eller miljöförstöring.