Sökformulär

Myndigheter och förvaltning

Så jobbar SAK med demokratiutveckling

Upphovsperson: da Costa Bengtsson, Carla
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2014
Ämnesord: Demokrati, Myndigheter och förvaltning, Internationellt bistånd, Afghanistan
SAK anser att fattigdom beror på ett upprepat förnekande av mänskliga rättigheter. För att människor ska få möjlighet att påverka sin egen framtid måste makt-, kunskaps- och resursfördelningen förändras. Därför arbetar SAK med demokratiutveckling med mänskliga rättigheter som utgångspunkt

Sidor