Sökformulär

Myndigheter och förvaltning

UNMIT avslutat

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2013
Ämnesord: Myndigheter och förvaltning, Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt
Den sista december 2012 avslutades FN-uppdraget i Östtimor, UNMIT. Ska det gå bättre den här gången? Förra gången FN:s Östtimormandat avslutats dröjde det bara ett år innan det blev kris i början av 2006 och ISF samt UNMIT skapades för att skapa fred och stabilitet.

FN-chefens nya Östtimorrapport

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2012
Ämnesord: Myndigheter och förvaltning, Politiska institutioner, Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt
FN-chefen Ban Ki-Moons Östtimorrapport för
perioden 20/9 2011 – 6/1 2012 distribuerades
till säkerhetsrådet den 18 januari. Rapporten är framlagd
i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1969 från
2011 som innebär att mandatet för United Nations
Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT) förlängs
till den 26 februari 2012.

Rapporten redovisar en lugn politisk utveckling med goda framsteg och föreslår en förlängning av UNMIT:s mandat till slutet av 2012.

Östtimor 2012

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2011
Ämnesord: Myndigheter och förvaltning, Nationella befrielsekamper, Politiska institutioner, Non-Governmental Organizations (NGOs), Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt
2012 - 10 års självständighet, 13 år sedan den indo-
nesiska ockupationsmakten fördrevs, 36 år sedan Portu-
gal drog sig tillbaka, 100 år sedan det stora Manufahi-
upproret lett av Boaventura mot Portugals kolonialstyre
och 500 år sedan portugiserna kom till Timor - två
händelser som kan ses som steg på vägen mot en nutida
nation, presidentval, parlamentsval och FN minskar sin
insats.

Experiment för att stärka politikens roll Nationalförsamlingen beslutar

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Demokrati, Myndigheter och förvaltning, Kuba
I augusti beslöt nationalförsamlingen att anta de nya riktlinjerna för den ekonomiska och sociala politiken. De beslöt också att dela in Havannalänet (söder om Havanna stad) i två nya län, Artemisa och Mayabque, och att där pröva en återgång till läget före 1992 och skilja uppgiften som ordförande i läns- och kommunfullmäktige från uppgifterna som förvaltningschefer. Ordförandens dubbla roller och lojaliteter – väljarna och de folkvalda respektive tjänstemännen - har visat sig lägga hämsko på fullmäktiges kontroll över förvaltningen i stället för tvärtom.

Ingen ändring i politiken

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Myndigheter och förvaltning, Politiker
Den stora regeringsombildningen på Kuba i början av mars väckte förvåning när det visade sig att två av de i omvärlden mer kända ministrarna, Felipe Perez Roque och Carlos Lage fick gå. Det spekulerades om att Raul Castro gjorde sig av med brodern ”Fidels pojkar” och om en schism dem emellan. Det avfärdades av Fidel som gav sitt stöd till ombildningen. Att det skulle röra sig om politikförändring förnekades också vilket fick stöd av EU-kommissionären Louis Michel, som också underströk att ” Kuba har samma goodwill som tidigare.” Motivet var att minska antalet departement, att minska byråkratin och få fart på den ekonomiska utvecklingen.

Sjuka tvingas till hemlöshet

Upphovsperson: Weman, Jon
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Myndigheter och förvaltning, Bostäder och boende, Socialpolitik, Hemlöshet
Sjuka människor som förlorar sina bostäder får inte hjälp av socialtjänsten och andra myndigheter,
visar Arbetarens granskning av ett antal aktuella fall. Detta trots att det enligt regeringsformen ska
”särskilt åligga det allmänna att trygga den enskildes rätt till bostad”.

Med oppositionen vid makten

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Partier, Politiska institutioner, Myndigheter och förvaltning, Mocambique, Korruption, Reformer
Oppositionspartiet Renamo förlorade parlaments- och presidentvalen i Moçambique 1994, 1999 och 2004. I parlamentet har partiet idag 90 av 250 platser. Övriga platser tillhör regeringspartiet Frelimo vars kandidat, sittande presidenten Armando Guebuza, i senaste valet fick
över 60 procent av rösterna medan Renamos Afonso Dhlakama fick 31, 7 procent. Nästa år ska det fjärde nationella valet hållas.
Men i år är det dags för lokalval. Senast vann Renamo i fem municípios av landets totala 33. Det var partiets första valsegrar någonsin. Det första kommunvalet, som hölls 1998 bojkottades av Renamo.
En moçambikisk município är ett avgränsat område runt en stad eller större samhälle och endast personer boendes inom området är röstberättigade.
Det innebär att en relativt liten del av Moçambiques totala befolkning deltar i ett lokalval, övriga röstar bara i parlaments- och presidentsval.
Södra Afrika besökte fyra av dessa områden för att se vad det ständiga oppositionspartiet lyckats göra i regerandeställning.

”Rasistisk jargong måste stävjas”: Ulrika Herbst ser ingen strukturell rasism inom poliskåren

Upphovspersoner: Jonstad, David | Figueroa, Jose (foto)
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Rasism och främlingsfientlighet, Myndigheter och förvaltning
Ulrika Herbst är nytillträdd chef för polisavdelningen (2009) och därmed en av de högsta cheferna inom det svenska polisväsendet. Knappt hann hon påbörja sin nya tjänst innan det avslöjades att polismän under ett ingripande i Rosengård (Malmö)
kallat invandrarungdomar för ”apejävel”
och ”blattajävel”. Därefter följde en rad andra avslöjanden om rasistiska tendenser inom den svenska polisen.

Sidor