Sökformulär

Så jobbar SAK med demokratiutveckling

Upphovsperson: da Costa Bengtsson, Carla
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
Nummer: 2014:1
År: 2014
Sidnummer: 12-14
Språk: sv
Relation: http://www.sak.se/sak-i-sverige/afghanistan-nytt/
Ämnesord: Demokrati, Myndigheter och förvaltning, Internationellt bistånd, Afghanistan
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: anytt_2014_1_s12-14.pdf (1.10 MB)
SAK anser att fattigdom beror på ett upprepat förnekande av mänskliga rättigheter. För att människor ska få möjlighet att påverka sin egen framtid måste makt-, kunskaps- och resursfördelningen förändras. Därför arbetar SAK med demokratiutveckling med mänskliga rättigheter som utgångspunkt