Sökformulär

Pojkar

Pojkars läsning

Upphovsperson: Olsen, Kåkå
Medarbetare: Hofmann, Andrea (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Pojkar, Läsning, Genus och jämställdhet
Debatten om barns och ungdomars läsning har inte sällan genusmässiga
förtecken. Det är inte bara barns läsning som diskuteras, utan pojkars och
ickors. Kåkå Olsen har i en masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap
analyserat debatten om läsning i kölvattnet av Litteraturutredningen.
Hon nner att talet om problemen med pojkars läsning står i nära förbund med
talet om den goda litteraturen – och manar till diskursbrott.