Sökformulär

Läsning

Pojkars läsning

Upphovsperson: Olsen, Kåkå
Medarbetare: Hofmann, Andrea (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Pojkar, Läsning, Genus och jämställdhet
Debatten om barns och ungdomars läsning har inte sällan genusmässiga
förtecken. Det är inte bara barns läsning som diskuteras, utan pojkars och
ickors. Kåkå Olsen har i en masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap
analyserat debatten om läsning i kölvattnet av Litteraturutredningen.
Hon nner att talet om problemen med pojkars läsning står i nära förbund med
talet om den goda litteraturen – och manar till diskursbrott.

Pappa och jag: ett berättandeprojekt för pojkar

Upphovsperson: Espensen, Sara
Medarbetare: Espensen, Sara (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Läsning, Högläsning, Genus och jämställdhet, Fäder, Söner, Malmö
Garaget i Malmö ville hitta ett sätt att få
pojkar att läsa mer och uppmuntra pappor
till att bli läsande förebilder. Sara Espensen
berättar om jämställdhetsprojektet ”Pappa
och jag”, som ska locka fler pappor till att
läsa högt för sina barn.

Läsning och social samvaro kan förebygga Alzheimers

Upphovsperson: Claesson, Jennie
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Läsning, Demens, Alzheimers sjukdom, Folkbibliotek, Förebyggande egenvård
Än finns inget botemedel mot Alzheimers sjukdom men man kan
lindra symptomen, och förebygga dem, genom social samvaro och
att träna sin hjärna. Jennie Claesson vill att landets politiker ska ge
folkbiblioteken extra resurser till seniorerna – för folkbildningen och
folkhälsan.

Läsning för bildning och demokrati

Upphovsperson: Atlestam, Ingrid
Medarbetare: Metro Centric (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Folkbibliotek, Läsning, Bibliotekshistoria, Bibliotekarier, Göteborg
Hur har synen på läsning förändrats sedan början på 1900-talet?
Ingrid Atlestam använder Göteborgs stadsbibliotek som exempel för
att åskådliggöra hur urvalsprocesser och målsättningar har förändrats
från Schartuaismen till New Public Managment.

Skriva, läsa och knäcka koder : Ett samtal om läsning med författaren Linnéa Eriksson

Upphovsperson: Persson, Martin
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Läsning, Läsvanor, kvinnliga författare, Linnéa Eriksson
Att läsa för nöjes skull, att läsa för att samla till text till parafraser och
samplingar eller att med handen läsa den upprullade sidan. Eller att
testa det som just har skrivits genom att läsa upp det högt för någon
annan. Hur läser egentligen en skrivande människa?

Om läsning och läsförståelse utifrån PISA

Upphovsperson: Högberg, Charlotte
Medarbetare: Frostgård, Christoffer (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Läsning, Läsförståelse, PISA, Skolbibliotek, Folkbibliotek, Sverige
Nästan var tredje 15-årig pojke når inte upp till den grundläggande
nivån av läsförståelse. Debatten har gått varm sedan PISA-rapporten
visade att Sverige är det land där läsförståelsen har dalat mest sedan år
2000, men det är få som nämner biblioteken.