Sökformulär

Public administration

Reconceptualising Democratic Local Governance in the Niger Delta

Upphovsperson: Ebobrah, Solomon T.
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet, Conflict, Displacement and Transformation |
År: 2011
Ämnesord: Nigeria, Niger Delta, Federalism, Public administration, Decentralization, Local government, Governance, Democratization, Social participation, petroleum resources, Resource allocation, Community development, Political science, Statsvetenskap
This Discussion Paper critically examines local governance in the Niger Delta and its relevance to the search for inclusive and sustainable conflict-resolution in the oil-rich Niger Delta region of Nigeria. It critiques the existing local government system and explores the possibility of reconceptualising local governance along more inclusive, accountable and participatory lines that would institutionalise democracy, development and peace at the grassroots or community level in the troubled oil-rich region. Its originality lies in its departure from top-down perspectives, and its refocusing of attention on the oft-neglected local sites of conflict and under development. The paper will appeal to scholars, policy actors and development planners with a particular interest in developments at the African grassroots level.

Förvaltning, ledarskap och institutionsutveckling - på Afrikas villkor : en antologi

Medarbetare: Wohlgemuth, Lennart | Carlsson, Jerker
Utgivare: Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 1996
Ämnesord: Africa, Leadership, Institution building, Public administration, Private enterprises, Management, Capacity building, Business and economics, Ekonomi
Här diskuteras afrikanska organisationer och institutioner och den betydelse dessa har för den ekonomiska utvecklingen. De olika bidragen i boken förenas kring två teman: den afrikanska organisationens styrka och särprägel är det ena, medan det andra behandlar erfarenheter av arbete med afrikanska organisationer i förändring. Författarna beskriver det komplicerade och tålamodskrävande arbetet som krävs för att utveckla institutioner, men understryker också de stora möjligheter som öppnar sig om det sker på mottagarens villkor.