Sökformulär

Rättegången mot president Ramos-Hortas angripare

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
Nummer: 42-43
År: 2009
Sidnummer: 7-8
ISSN: 1402-2559
Språk: sv
Relation: http://www.osttimorkommitten.se/merdeka/merdeka.htm
Ämnesord: Rättstillämpning och rättssäkerhet, Östtimor, Våld och konflikter
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: merdeka42-43aart08.pdf (42.24 KB)
Vi hade förväntat oss att rättegången mot de 27 män och den kvinna, som är åtalade för
överfallen på president José Ramos-Horta och premiärminister Xanana Gosmão den 11 februari 2008, skulle vara högintressant för media och att vi skulle få utförliga redovis-
ningar för förhandlingarna. Så är dock inte fallet. Som vi skrev i nummer 41 av Merdeka
& ÖsttimorInformation, så beslöt domstolen i Dili den 11 augusti att skjuta upp rätte-
gången till september i år.

I september återupptogs förhandlingarna i Dilis distriktsdomstol.