Sökformulär

Juridik

Ny brottsbalk i Östtimor

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2009
Ämnesord: Juridik, Östtimor, Reproduktiv hälsa
I förra numret av Merdeka & ÖsttimorInformation rapporterade vi om tre lagförslag, abortlag, jordabalk och medielagar,
utan att kunna säga huruvida de antagits eller inte. Abortlagen ingår i den nya brottsbalken som antagits. Jordabalken diskuteras fortfarande. Medielagarna har inte heller antagits än, men brottsbalken innehåller en
ändring som påverkar medier.

Sveriges kamp mot trafficking går ”i rätt riktning”

Upphovsperson: Nelson, Oscar
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Juridik, Prostitution, Myndigheter och förvaltning
Antalet offer för människohandel,
eller trafficking, ökar i världen. Men Sverige lyckas bättre än många andra länder.
"Marknaden är mindre här och det är mycket tack vare sexköpslagen", säger Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution och människohandel för Länsstyrelsen i Stockholm, till Arbetaren.

Alianzas para fortalecer el trabajo de incidencia política

Upphovsperson: Latinamerikagrupperna, (SAL)
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Lucha sin fronteras
År: 2011
Ämnesord: Sociala rörelser, Multinationella företag, Handelsavtal, Europa, Sverige, Juridik, Latinamerika
Enlazando Alternativas (EA) es un espacio
bicontinental de organizaciones latinoamericanas y europeas que vincula las
luchas actuales, las emergentes resistencias
populares y las visiones sobre alternativas
de ambas regiones. Entrevista con Francisco Contreras, presidente de SAL