Sökformulär

Infrastruktur

FIHAV 2015, Havannas Internationella Handelsmässa

Upphovsperson: Zoltan Tiroler
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Handel, Industri, Investeringar, Infrastruktur
På FIHAV 2015 presenterades de första företag som får investera i Mariels Speciella Utvecklingszon, ZEDM. Mexikanska Richmeat, var ett av de första, spanska Profood ett annat, . Mexikanska Devox, ska bygga en fabrik i Mariel, med spjutspetsteknologi och solenergi. Där finns också belgiska, brasilianska, turkiska och kubanska företag nära kontainerhamnen för export. USA-företag är också intresserade men får inte tillstånd från sitt Finansdepartement. Blockaden förblir ett allvarligt hinder för investeringar i Kubas ekonomi.

Dränkta rättigheter, flytande ansvar : En rapport om övergrepp runt bygget av Colombias största vattenkraftverk och de svenska aktörernas ansvar

Upphovsperson: Wåhlin, Malena
Utgivare: Swedwatch | Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet) | Svenska Kyrkan | Diakonia
År: 2014
Ämnesord: Colombia, Multinationella företag, Våld och konflikter, Infrastruktur, Naturresurser
Swedwatch har i rapporten ”Dränkta rättigheter, flytande ansvar” granskat bygget av Colombias största vattenkraftverk, Hídroituango. Vattenkraftprojektet har lett till omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter kopplade till säkerhetsarrangemanget runt bygget, brister i kompensation till drabbade och hot mot människorättsförsvarare. Atlas Copco och Scania levererar utrustning och servicepersonal till det konsortium som bygger kraftverket på uppdrag av ett statligt colombianskt bolag. Liksom de flesta företag saknar Scania och Atlas Copco tillräckliga system för att hantera människorättsrisker som företagen sammankopplas med genom sina kunder.
I samband med rapporten har Atlas Copco och Scania tagit flera steg för att utveckla sina metoder för att utvärdera kundrelaterade risker, som andra företag kan lära av.

Östtimors statsbudget 2013

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2013
Ämnesord: Östtimor, Jordbruk, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Infrastruktur, Investeringar, Offentlig sektor
Kan Du tänka Dig att den svenska riksdagen
i enighet antar budgeten? Knappast. Men i
Östtimor antogs budgeten för 2013 med 64
av parlamentets 65 röster den 18 februari!
Därför och för att det ger en bra bild av
läget i landet gör vi här en fylligare genom-
gång av budgeten och dess behandling.

Budgeten omfattar 1,6 miljarder dollar, Sveriges 127,6 miljarder dollar.

Nämnas bör att USA-dollar är Östtimors officiella valuta, varför alla belopp anges i USA-dollar.

Vikten av delaktighet kan inte överskattas

Upphovsperson: von Seth, Lina
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Infrastruktur, Afghanistan, Internationellt bistånd
Det pratas ofta om Afghanistans återuppbyggnad
– att åter bygga upp det som en gång var. Krigen har fört utvecklingen av Afghanistan långt tillbaka. Detta kommer till uttryck bland annat genom en utbredd analfabetism, världens högsta mödradödlighet, brott mot mänskliga rättigheter och det sorgliga faktum att ett av fyra barn dör före sin femårsdag. Svenska Afghanistankommittén, SAK, är en del av Afghanistans
återuppbyggnad. Detta märks särskilt inom det så kallade Nationella solidaritetsprogrammet, NSP.

Ett skepp kommer lastat…: …med dubbla budskap när ostindiefararen lägger till

Upphovspersoner: Forsberg Langa, Annika | Fredriksson (foto), Åke
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Handel, Infrastruktur, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Arbetslöshet, Sydafrika
Det talas om ett trendbrott för Afrika. Den ekonomiska tillväxten
ökar i vissa länder och alltfler företagare får upp ögonen för de möjligheter som finns på kontinenten.
Svenskt näringsliv hänger på och skickar ut ett fartyg som reklam.

Sidor