Sökformulär

Fyra fall: Övning med individer i fokus

Utgivare: Amnesty International, Svenska sektionen
År: 2015
Sidnummer: 6+3s.
Språk: sv
isPartOf:Ditt ord är fritt : Om yttrandefrihet. Elevtext
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Yttrandefrihet
Fil: amnesty_fyra-fall.pdf (1.90 MB)
Fil: amnesty_yttrandefrihet_fyra-fall_lararhandningvt15.pdf (130.39 KB)
Vad har hänt med Jabeur Mejri, Liu Ping, Chelsea Manning, och Ihar Tsikhanyuk?

Amnesty har mycket information om människor som har gripits, förföljts eller trakasserats för att de uttryckt sina åsikter.
I övningen Fyra fall får eleverna läsa om några personer som har råkat illa ut för vad de tycker och tänker.
Övningen innehåller fyra "case". Eleverna arbetar i grupper och alla får var sitt fall som de ska sätta sig in för att sedan presentera för de andra.
För att se samband mellan händelser, individer och strukturer arbetar de med en matris, som blir utgångspunkt för jämförelser, analyser och diskussioner.

Övningen kan genomföras i kurser som samhällskunskap 1a1 och 1b.
Innehåll: material och handledning