Sökformulär

Ett miljonprogram

Upphovsperson: Rahm, Johan
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
Nummer: 2006:01
År: 2006
ISSN: 0280-7041
Språk: sv
Relation: http://www.sak.se/arkiv/afghannytt/index.html
Ämnesord: Afghanistan, Internationellt bistånd, Utbildning och skola
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: miljonprogram_06_01.pdf (602.28 KB)
SAKs utbdilningsverksamhet
är ett omfattande program. Tidi-
gare har över 300 000 barn gått i någon av SAKs över 400 skolor.
Men i takt med den demokratiska processen fortskrider sker en
överlämning av skolor till den nytillträdda afghanska regeringen.
Från att ha fokuserat på att bygga skolor och se till att få dit barn,
kommer SAK framöver att successivt inta en mer rådgivande roll i det afghanska skolväsendet.
Johan Rahm tar här ett helhetsgrepp om SAKs utbildningsarbete.