Sökformulär

Ekonomiska institutioner

Efterlyses: moçambikiska politiker med ideologi

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Liberalism, Politisk historia, Mocambique, Imperialism, Ekonomiska institutioner, Marknads-, plan- och blandekonomi, Socialism
Den 25 juni har Frelimo haft makten i 34 år och allt talar för att partiet vinner fem nya regeringsår senare i höst. En kontinuitet i tid som dock inte gäller den politiska inriktningen. Dagens Frelimo har föga gemensamt med den självständighetssträvande frihetsrörelsen från sjuttiotalet. Ändå är partiets innersta kärna i stort intakt sedan dess.

Kampanjen mot IMF:s åtstramningskrav

Upphovsperson: Wallin, Lasse
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Nicaragua, Övrigt juridik, Ekonomiska institutioner, Utbildning och skola, Bolivia
(OBS! Denna PDF innehåller även en annan artikel)Millenniemålen för att minska fattigdomen har inte påverkat Internationella valutafondens krav på låga och minskade sociala utgifter i Nicaragua. Kommer valen i november att förändra situationen? VFSN deltar i en internationell kampanj mot IMF.

Ledare

Upphovsperson: Kalmelid, Lena
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Ekonomiska institutioner, Utbildning och skola
Utbildning är en mänsklig rättighet,
och en av de viktigaste hörnstenarna för ett lands utveckling. Det är dessutom en förutsättning för demokrati. Men man kan ifrågasätta om det finns en
ärlig politisk vilja att bidra till en förändrad och förbättrad utbildningssituation i länderna i Syd, när en rad
åtgärder från Världsbanken och IMF i praktiken utgör hinder för den seriösa strävan som finns på många håll.

Tveka inte, säger Mandela

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Politiska institutioner, Skuldavskrivningar, Fattigdom, Ekonomiska institutioner
"Fattigdomen är ingen naturkatastrof utan har skapats av människor.
Fattigdomen kan utplånas av människor. Detta är inte en fråga om välgörenhet utan en fråga om rättvisa." Det sa Nelson Mandela inför de rikaste staternas diskussioner om avskrivningar av de fattiga ländernas skulder.

Ett litet steg åt rätt håll

Upphovsperson: Hermele, Kenneth
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Skuldavskrivningar, Afrika, Ekonomiska institutioner
Finansministrarna i G8 har beslutat att skuldsanera 18 länder, därav 14 i Afrika. Det gäller dessa länders skulder till Världsbanken, Internationella valutafonden IMF och Afrikanska utvecklingsbanken.
Och det gäller en total avskrivning av utestående skuld, inte bara räntor och amorteringar. Därmed skulle dessa länder, som alla deltar i skuldsaneringsprogrammet HIPC, bli av med sina kvarstående skulder till dessa tre institutioner. De bilaterala skulderna omfattas dock inte. Kravet för skuldlättnaden är att de berörda länderna fortsätter att prioritera en politik för att minska fattigdomen och bekämpa korruptionen.
Det är ett välkommet beslut, något som skuldnätverk och folkrörelser i Nord och Syd krävt länge. Men G8:s beslut är också dåligt då bistånd från Nord ska användas för att lösa de fattiga ländernas skulder till dessa två institutioner.

Sidor