Sökformulär

Arbetsmarknad

Verkstadsskola för Antikvarisk restaurering

Upphovsperson: Cederström, Jacqueline
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Arbetsmarknad, Utbildning och skola, Arkitektur, Kulturhistoria, Kuba
För restaureringen behövs hantverkare som kan de gamla teknikerna. Så Stadsantikvariekontoret grundade 1992 en verkstadsskola där de gamla yrkesmännen tillsammans med ingenjörer och arkitekter kunde lära upp ungdomarna. Nu är många av lärarna före detta elever. Skolan finns mitt i Gamla Havanna och har hittills utbildat nästa tusen möbel- och byggnadssnickare, murare, målare, muralmålare, glasmästare, specialister på gips, smide, lödning, osv. Alla garanteras jobb efter utbildningen.

Personal tar över, fler kvinnor få ungdomar

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk politik, Reformer, Ägande, Kooperativ, Bank- och finansfrågor, Arbetsmarknad, Kuba
Många mindre statliga företag, särskilt inom servicesektorn, hyrs nu ut till personalen. I början av 2011 började personal få ta över damfriseringar, skönhetssalonger och frisörsalonger. Från årsskiftet blev det möjligt också för snickare, fotografer, juvelerare, smeder med flera hantverks- och serviceyrken. De flesta är i 40-årsåldern eller över 60 medan ungdomarna visar svagt intresse. Men andelen kvinnor ökar. Nu går det också att ta banklån för att starta eget.

500 000 till nya jobb på ett halvår

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Ekonomisk utveckling och tillväxt, Kooperativ, Ekonomiska kriser, Arbetsmarknad, Kuba
Planerna för genomgripande förändringar i det ekonomiska systemet började dras upp 2006. Då hade Kuba haft en stark ekonomisk utveckling under 10 år. Men nya problem uppstod: ekonomisk ojämlikhet, låg produktivitet, vardagskorruption. Hösten 2007 hölls ett stort rådslag om lösningar. Så kom hösten 2008 med 3 förödande orkaner efter varandra och materiella skador på nästan 20 procent av BNP. Och sedan slog den internationella ekonomiska krisen hårt mot Kubas exportintäkter. Efter fortsatt debatt kom besluten hösten 2010 om de ekonomiska reformer som genom avknoppningar, kooperativ och småföretag minska statligt och kommunalt engagemang i näringslivet.

Ny skrift om Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2009
Ämnesord: Östtimor, Naturresurser, Industri och industrialism, Arbetsmarknad, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Jordbruk
Sida publicerade i september 2008 skriften Limping on three legs: The development problem of Timor-Leste av Mats Lundahl, professor vid Handelshögskolan, och Fredrik Sjöholm, verksam vid Institutet för närigslivsforskning och professor vid Örebro universitet.

Artikeln är en kort sammanfattning av skriften.

Ordförande iekonomi- och finansutskottet: Nationalförsamlingen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Handel, Kuba, Ekonomiska kriser, Ekonomisk politik, Blockader, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Arbetsmarknad, Matsäkerhet
Osvaldo Martinez redogör för det ekonomiska utfallet 2008: 2008 började bra, med politiska och ekonomiska reformer som gav resultat i jordbruket och livsmedelsförsörjningen, och framsteg i energirevolutionen, tydliga förbättringar av kollektivtrafiken och fler turister. Men andra hälften dominerades av de svåra problem som orskades av de tre orkanerna, med kostnader och förluster på tillsammans 9,7 miljarder US-dollar – nästan 20 procent av bruttonationalprodukten. Blockaden och den globala ekonomiska krisen har också påverkar vårt ekonomi. Den ekonomiska tillväxten blev 4,3 procent, betydligt lägre än de 8 procent som vi hade planerat. Det beror också på de skyhöga livsmedels- och oljepriserna fram till hösten och ledde till budgetunderskott på 6,7 procent av BNP, vilket är alldeles för mycket.

Ungdomar i arbete och studier

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2007
Ämnesord: Kuba, Arbetsmarknad, Barn och ungdomar, Utbildning och skola
Mer än hälften av de arbetstillfällen som skapats på Kuba 2001-2004 gick till ungdomar enligt en rapport från Ministeriet för arbete och social trygghet 27 december. Under den aktuella tiden skapades 483.000 nya jobb och på 298.000 anställdes unga människor.Arbete har ordnats åt mer än 100.000 som kommer från yrkesgymnasier, och alla som avslutar värnplikten. Tusentals unga människor som varken studerat eller arbetat har erbjudits studier mot lön för att avsluta gymnasieutbildningen. Arbetslösheten uppgår till 1,9 procent, en av de lägsta i världen. Men fortfarande hänger en del problem kvar från 90-talets kris.
Så på studentförbundets kongress uppmanade Raul Castro dem att analysera och debattera och låta olika åsikter brytas, "för debatter i rättan tid leder till de bästa besluten".

Det går inte ihop

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Arbetsmarknad, Exploatering av arbete
"Min väska svämmar då och då över av små fullklottrade vita lappar. Det rör sig tyvärr inte om embryon till snitsiga krönikor eller reportage utan om tarvliga och ibland desperata räkneexempel,
med inkomster och utgifter och långa månader. Av någon anledning skapas de ofta på tunnelbanan, där tusen leende tjejer som lånar ut pengar via sms tittar ned på
mig från reklamskyltarna vilket bås jag än väljer att sitta i."

Sidor