Sökformulär

Globalarkivet är ett öppet och fritt arkiv. Vi har fulltexter av förenings- och tidskriftsmaterial med fokus på globala rättvisefrågor, solidaritet och hållbar utveckling.

Dyr mat, bostadsbrist, klyftor

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, ekonomiska förhållanden
Sedan 90-talets överlevnadskris – efter Sovjetblockets sammanbrott – och införande av privata företag och marknadspriser inom vissa områden, har ekonomiska klyftor uppstått. De är mycket små i internationell jämförelse, men strider mot socialistiska ideologins grundläggande krav på jämlikhet. Flertalets löner är låga i förhållande till höga priser för det de behöver för att komplettera den mycket billiga men knapphändiga matransonen. Lönehöjningar har gjorts, men otillräckligt. Många klagar också på bostadsbristen.

Låga löner, rikt folk

Upphovsperson: Ernesto Escobar Soto
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, ekonomi, Statistik
Statistik kan dölja verkligheten, som när Kuba anges ha världens lägsta löner, 25 US$/månad, efter Haiti. När allas inkomster läggs ihop och i statistiken delas lika på alla, döljs folkflertalets verkliga elände - fattigdomen, hungern, barnadödligheten, outbildningen, ohälsan, epidemierna – även i rika länder. I Kuba kompenseras låga löner av kostnadsfri utbildning och hälsovård, ofta bostad, och subventionerad mat, kultur, kollektivtrafik mm – som på andra håll kostar mycket. Så Kuba visar hur lyckat det är att inte låta en liten andel av befolkningen ta hand om alla rikedomar


Vilken är vägen framåt?

Upphovsperson: Anna Artén
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, ekonomi, Marknads-, plan- och blandekonomi, Debatt
Kuba står inför stora utmaningar och kryssar mellan marknad och solidaritet för att kunna behålla och utveckla sitt socialistiska samhälle. Att få fart på ekonomin trots USAs fortsatta utsvältningsblockad är det stora problemet. Öppningarna för utländska investeringar, privat småföretagsamhet och marknadsekonomi inom vissa sektorer har medfört inslag av korruption, byråkrati, inkomstklyftor, missnöje och kritik som diskuteras uppriktigt och seriöst i både offentliga och sociala medier. Men allt det positiva väger över, starkare.

Axplock: Solidaritet i handling vinter/vår 2016-17.

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Sverige, Solidaritet
Fidel Castros bortgång sörjdes och hans livsgärning hyllades av Svensk-Kubanska Föreningens avdelningar runt om i landet. I mars firades i Stockholm Internationella kvinnodagen med de kvinnliga ambassadörerna från El Salvador, Kuba, Nicaragu och Venezuela som berättade om framsteg och utmaningar i kampen för kvinnors lika rättigheter och
hållbar utveckling. Det var välbesökt möte som vanligt på Kafé Marx, och fin sång och musik med Beatriz Piñedas trio.

Hejdundrande 50-årskalas för Svensk-Kubanska Föreningen

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Sverige, Europeisk KubaSolidaritet, Jubileum
Festen började med välkomstmiddag 19.11 för utländska gästerna fredag kväll på hotellet med Pepe&Mary, Jan Hammarlund och Xavier Castro. Och den musikaliska underhållningen av högsta klass fortsatte dagen därpå i Kulturhusets stora sal, fullpackad. Stora Fredskören inledde, följd av Ann-Kristine Hedmark, Kettil Medelius och Erik Steen med Silviosånger på svenska, Beatriz Piñedas trios latinska tongångar och final med Sven Wollters Röda Show och gräddtårtor till alla.


Stort europeiskt solidaritetsmöte för Kuba i Stockholm

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Sverige, Europeisk KubaSolidaritet
Det 27:e Europeiska solidaritetsmötet för Kuba hölls i Alviks Kulturhus 19-21 november och sammanföll med Svensk-Kubanska Föreningens 50-årsjubileum. Drygt 130 ombud från över 30 länder deltog liksom en stor kubansk delegation med Che Guevaras dotter Aleida i spetsen. Med var också ICAPs vice ordförande Elio Gámez - ICAP är alla Kuba-föreningars medpart. Huvudtemat var hur vi skulle kunna stärka arbetet för att få slut på USAs blockad och ockupation av Guantanamo, och kunna motverka den massmediala desinformationen om Kuba.

Ett axplock Rubriker på hemsidan

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Jämställdhet
Kuba bygger sin första moské, Jiddisch-Kubansk Opera, Barnens hälsa garanteras, Bättre villkor för mödrar, Billigare internet,
Återuppbyggnad i Guantánamo, Kubaner hjälper fattiga i Chicago, WHO prisar Henry Reeve-brigaden
Mediekriget, ”Kuba” och ”Castro” tänder rödljus, USA anklagar Kuba för penningtvätt, Nya USA-böter för företag, Världshistoriens längsta blockad, EU-parlamentet hyllar Batistadiktaturens torterare, USA inför sanktioner mot ”Präster för fred”, Jättedemonstration för Revolutionen, Fidel, Mandela och medierna, FN hyllar Fidel, ...

Jämställdhet i utbildning och arbete: Rätt till arbete och lika lön för lika arbete

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Jämställdhet
På Internationellt Kvinnodagsmöte på Kafé Marx redogjorde Kubas ambassadör för en del resultat av 50 års kamp för jämställdhet, med statistik om kvinnors deltagande i utbildning, förvärvsliv och den politiska makten. De utgör flertalet av högskole- och universitetsutbildade, av fackliga ledare, av ungkommunister, domare, åklagare, allmänläkare, folkmatsordföranden osv. Där de fortfarande sackar efter är på regeringsnivå med bland annat 38 % av ministrarna. Se mer utförlig statistik sid 26.

Slut på gräddfilen till USA: Hundratals kubaner deporterade

Upphovsperson: Dick Emanuelsson
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, USA, Migrationspolitik, Imperialism
Över 680 kubaner har deporterats sedan Obama i januari avskaffade USAs gräddfil från 1966 för kubaner som tog sig in i USA illegalt, utan visum – då fick de omedelbart uppehållstillstånd. Kuba har hävdat att denna gräddfil för kubaner avsåg att locka dem till livsfarliga ”flyktvägar” för att tjäna politiska syften, och krävt att USA ska avskaffa den ända sedan starten. Nu ska kubanska invandrare behandlas som alla andra. Obama avskaffade också programmet för att med pengar och uppehållstillstånd i USA förmå kubanska läkare på biståndsuppdrag att hoppa av. 
Kuba har gått med på att ta emot de som deporteras från USA.

Sidor