Sökformulär

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas)

Remissutlåtande från Milkas över SKB AB:s Fud-program 2007

Upphovspersoner: Mörner, Nils-Axel | Pettersson, Kent | Hultén, Charly
Utgivare: Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) | Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas)
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Miljörörelser, Kärnkraft
Milkas FUD-remiss består av tre olika avsnitt för vars innehåll respektive författare svarar. Milkas har i valet av metod för hantering av avfallet ännu inte tagit definitiv ställning p.g.a. brist på information om alternativ till KBS3 metoden (t.ex. DRD, djupa borrhål och torrt förvar). Uppsala 25 mars 2008

Rapport från offentlig sammanträde med Samråds- och MKB-grupp Forsmark

Upphovspersoner: Schön, Emil | Goldstick, Miles | Hultén, Charly
Utgivare: Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas)
År: 2008
Ämnesord: Miljörörelser, Kärnkraft
Frågan om vilken kommun Svensk Kärnbränslehantering, SKB AB, vill ska bli slutstation för det svenska kärnbränsleavfallet närmar sig ett avgörande. Oskarshamn och östhammar är de två kommuner som SKB väljer emellan. Företaget har meddelat att de tänker göra sitt val redan i början av 2009. När ansökan lämnats in senare under året ligger beslutet först hos miljödomstolen. Slutligen avgör regeringen.