Sökformulär

Remissutlåtande från Milkas över SKB AB:s Fud-program 2007

Upphovspersoner: Mörner, Nils-Axel | Pettersson, Kent | Hultén, Charly
Utgivare: Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) | Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas)
Nummer: 2008:01
År: 2008
Språk: sv
Relation: http://www.afrikagrupperna.se/
Ämnesord: Sverige, Miljörörelser, Kärnkraft
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: milkasfud2007.pdf (3.00 MB)
Milkas FUD-remiss består av tre olika avsnitt för vars innehåll respektive författare svarar. Milkas har i valet av metod för hantering av avfallet ännu inte tagit definitiv ställning p.g.a. brist på information om alternativ till KBS3 metoden (t.ex. DRD, djupa borrhål och torrt förvar). Uppsala 25 mars 2008