Sökformulär

Miljörörelser

Remissutlåtande från Milkas över SKB AB:s Fud-program 2007

Upphovspersoner: Mörner, Nils-Axel | Pettersson, Kent | Hultén, Charly
Utgivare: Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) | Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas)
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Miljörörelser, Kärnkraft
Milkas FUD-remiss består av tre olika avsnitt för vars innehåll respektive författare svarar. Milkas har i valet av metod för hantering av avfallet ännu inte tagit definitiv ställning p.g.a. brist på information om alternativ till KBS3 metoden (t.ex. DRD, djupa borrhål och torrt förvar). Uppsala 25 mars 2008

Rapport från offentlig sammanträde med Samråds- och MKB-grupp Forsmark

Upphovspersoner: Schön, Emil | Goldstick, Miles | Hultén, Charly
Utgivare: Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas)
År: 2008
Ämnesord: Miljörörelser, Kärnkraft
Frågan om vilken kommun Svensk Kärnbränslehantering, SKB AB, vill ska bli slutstation för det svenska kärnbränsleavfallet närmar sig ett avgörande. Oskarshamn och östhammar är de två kommuner som SKB väljer emellan. Företaget har meddelat att de tänker göra sitt val redan i början av 2009. När ansökan lämnats in senare under året ligger beslutet först hos miljödomstolen. Slutligen avgör regeringen.

”Miljön känner inga gränser”: Lena Ericsson har studerat ockupationen ur ett miljöperspektiv

Upphovsperson: Ericsson, Lena
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2007
Ämnesord: Miljövård, Miljörörelser, Palestina, Miljö och ekologi
I början av januari fick jag möjlighet att resa till Palestina för att lära mer om miljöproblemen i området. Jag såg fram emot att kunna kombinera mitt engagemang för miljöfrågor – i jobbet som miljöinspektör och privat – med viljan att på något sätt visa solidaritet med det palestinska folkets strävanden att få leva i frihet från ockupation.

Miljöengagemang i Nicaragua

Upphovsperson: Cerruto, Jennie (text och bild)
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Miljörörelser, Nicaragua, Sociala rörelser
När jag anländer i mitten av juni har organisationen fyra betalda projekt igång. Ett mediaprojekt där organisationen fyra gånger under året publicerar sin organisationstidning, en miljömässa Feria Nacional de la Tierra som anordnas årligen i samarbete med regeringen, ett internationellt utbytesprojekt med Fältbiologerna i Sverige samt Lider 21 som är ett projekt med syftet att utbilda och inspirera nya ledare inom organisationen. Mitt första arbete blir att fotografera

Förbifarten försenas

Upphovspersoner: Lindquist, Kristina | Eriksson, Jan-Åke (foto)
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Sverige, Blockader, Miljörörelser, Fossila bränslen, Miljöföroreningar
Ett tiotal aktivister hindrade under en halvtimme på måndagen trafiken vid Sergelrondellen i Stockholm. Aktionen genomfördes av Alternativ stad och Klimax för att uppmärksamma den ”bilfria dag”
som firas i ungefär 1 200 städer i ett flertal länder.

En annan värld - i Malmö: europeiska fack tar strid för klimatet

Upphovspersoner: Jeswani, Sara | Eriksson, Jan-Åke (foto)
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Facklig kamp och organisering, Miljörörelser, Sociala forum, Europa
Ovanligt många fackföreningar, besökare från
Östeuropa och tusentals människor på föredrag,
debatter, aktioner och i demonstrationer.
Så kan European Social Forum i Malmö
sammanfattas.
"Jag är jättenöjd. Det viktiga är att komma ihåg det positiva. Till och med Sydsvenskan skrev att sådana här forum kan man inte få
för mycket av," säger Susanne Lund, styrelseledamot i ESF Norden 2008, som uppskattar antalet deltagare till 20 000.

För att klimatrörelsen ska bli stor nog att kunna påverka världens regeringar måste den globala fackföreningsrörelsen ansluta sig. Det menade en rad fackliga företrädare under ESF.

Sidor