Sökformulär

Kärnkraft

Kuba har behandlat över 26 000 offer för Tjernobylkatastrofen


Upphovsperson: Prensa Latina
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Sovjetunionen, Kärnkraft, strålningsskador, Hälsa
Med start 1991 fick ett tusental strålskadade barn från Ukraina, Ryssland och Vitryssland – efter det havererade kärnkraftverket i Tjernobyl - årligen kostnadsfri behandling i Tarará (tidigare pionjärläger), ett strandområde öster om Havanna. Där fick de läkarbehandling och rehabilitering. Där fanns bostäder, klassrum, storkök, teater, park- och rekreationsområden och en två kilometer lång badstrand. Förutom dessa barn som botades i Tarará behandlade kubanska läkare årligen1998- 2011 ca 6 000 personer i Evpatoria i Krim.

Remissutlåtande från Milkas över SKB AB:s Fud-program 2007

Upphovspersoner: Mörner, Nils-Axel | Pettersson, Kent | Hultén, Charly
Utgivare: Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) | Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas)
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Miljörörelser, Kärnkraft
Milkas FUD-remiss består av tre olika avsnitt för vars innehåll respektive författare svarar. Milkas har i valet av metod för hantering av avfallet ännu inte tagit definitiv ställning p.g.a. brist på information om alternativ till KBS3 metoden (t.ex. DRD, djupa borrhål och torrt förvar). Uppsala 25 mars 2008

Rapport från offentlig sammanträde med Samråds- och MKB-grupp Forsmark

Upphovspersoner: Schön, Emil | Goldstick, Miles | Hultén, Charly
Utgivare: Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas)
År: 2008
Ämnesord: Miljörörelser, Kärnkraft
Frågan om vilken kommun Svensk Kärnbränslehantering, SKB AB, vill ska bli slutstation för det svenska kärnbränsleavfallet närmar sig ett avgörande. Oskarshamn och östhammar är de två kommuner som SKB väljer emellan. Företaget har meddelat att de tänker göra sitt val redan i början av 2009. När ansökan lämnats in senare under året ligger beslutet först hos miljödomstolen. Slutligen avgör regeringen.

Världskonferens mot uranbrytning: organisationer gör gemensam sak mot kärnindustrin

Upphovsperson: Hultén, Charly
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Ursprungsfolk, Naturresurser, USA, Kärnkraft
[USA: navajo m.fl.] Ursprungsfolkens Världstoppmöte om uran hölls 3 december 2006, i Window  Rock, Navajo Nation, USA. Värden för mötet var alltså Navajo Nation, det vill säga diné-folket i sydvästra USA. Där samlades 350  representanter för ursprungsfolk (och andra) från Australien, Brasilien, Indien, Japan, Kanada, Kina, Tyskland, USA och Vanuatu.

Avveckla förnuftigt

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Bioenergi, Övrig energi, Kärnkraft, Fossila bränslen, Folkomröstningar, Vindkraft, Reformer
Sverige är energimässigt ett gynnat land genom våra stora älvar och en enorm potential för vindkraft, jordvärme och – nåja – solenergi. Efter
åratal av fördröjningar är därför regeringens satsning på förnyelsebara energikällor välkommen och nödvändig. Hand i hand borde dock en lika stor satsning göras på att effektivisera energianvändningen.
Även om en stor del av transporterna i framtiden skulle drivas med el i stället för på fossila bränslen skulle inte den totala energikonsumtionen behöva öka.
Med denna dubbla

Kärnkraftsbeslut leder till energiöverskott

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Sverige, Bioenergi, Miljökatastrofer, Politiska institutioner, Kärnkraft, Reformer, Övrig energi, Vattenkraft, Vindkraft
Regeringens energi- och klimatuppgörelse har rönt stor uppmärksamhet, främst på
grund av Centerns omsvängning i kärnkraftsfrågan. Men kritiker ifrågasätter nyttan av att redan i dag fatta beslut om nya reaktorer.