Sökformulär

Anders Ericson

Salong i Fisksätra: biblioteken måste ta en mer aktiv roll

Upphovspersoner: Zerpe, Petter | Dalmalm, Johanna
Medarbetare: Zerpe, Petter (foto) | Dalmalm, Johanna (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Folkbibliotek, Sociala medier, Anders Ericson, Mikael Böök
Inom ramen för bibliotekens krav på neutralitet är det fortfarande viktigt att ta
ställning för demokratiutveckling. Förutsättningarna finns, men det krävs en
gemensam kraftansträngning för att nå målen.