Sökformulär

Colombia

Gruvor - en motor för utvecklingen?

Upphovspersoner: Fierro Gómez, Fernando | Moberger, Kim (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Naturresurser, Multinationella företag, Sjukdomar, Ursprungsfolk, Miljöföroreningar, Latinamerika, Colombia
Gruvorna ska fungera som navet i Colombias ekonomiska tillväxt. Det sa Juan Manuel
Santos efter att han valdes till landets president förra året. Men hans inställning skapar
oro, för Colombia i allmänhet och för oss ursprungsfolk i synnerhet.

Sidor