Sökformulär

Jord

"Gentekniken är här för att stanna"

Upphovsperson: Jönson-Belyazid, Ulrika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2010
Ämnesord: Matsäkerhet, Genteknik och genmodifiering, Jord
Är genmodifiering en revolutionerande teknik som kan lösa framtidens livsmedelsförsörjning, ge oss hälsosammare livsmedel och ett miljövänligare jordbruk? Eller är det en illa kontrollerad, riskfylld manipulation av naturen som drivs av multinationella bolags vinstintressen? Södra Afrika har tittat närmare på den ekologiska aspekten av genmodifierade grödor för att reda ut vad forskningen egentligen visar.

Många olika grödor säkrar allas mat i morgon

Upphovsperson: Jönson-Belyazid, Ulrika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2010
Ämnesord: Geopolitik, Matsäkerhet, Genteknik och genmodifiering, Jord
FN har utlyst år 2010 till International Year of Biodiversity. Jordbruk är väl inte det första man förknippar med biodiversitet, snarare tvärtom. Men bevarandet av mångfalden är en av de viktigaste förutsättningarna för en säkrare livsmedelsförsörjning och förbättrad hälsa för människor i fattiga länder.

Att skydda den mänskliga värdigheten-några framgånsrika fall i kampen mot hunger

Upphovsperson: FIAN International
Medarbetare: Strothenke, Wilma
Utgivare: FIAN International
År: 2007
Ämnesord: Vatten, Jord, Fattigdom, Jordlöshet, Mänskliga rättigheter
Tillgång till tillräcklig och lämplig mat är en grundläggande mänsklig rättighet som finns inskriven i internationell rätt. Men fler än 850 miljoner människor i världen lider av hunger och undernäring. Brist på mat eller mat av bristande kvalitet är vardag för dessa kvinnor, män och barn, liksom förorenat dricksvatten och därmed relaterade sjukdomar. De saknar ofta tillgång till nödvändiga resurser, såsom jord, vatten och fröer för att kunna producera sin mat eller arbete som ger tillräckliga inkomster för att kunna försörja sig. Här presenteras några fall av framgångsrikt arbete mot detta tillstånd.

Internationell lagstiftning om landrättigheter

Upphovsperson: Nilsson, Annette
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Deklarationer, fördrag och konventioner, Ursprungsfolk, Jord, Ägande, Mänskliga rättigheter
Enligt internationell lag har ursprungsfolk ganska långtgående rättigheter till traditionellt land. Däremot är det långt ifrån alla nationer som godkänt dokumenten med de skarpaste formuleringarna som till exempel ILO 169, och Sverige har ännu inte skrivit på.

Tillbaka till Yugras taiga

Upphovsperson: Pääkkönen, Sirpa
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Naturresurser, Jord, Ägande, Ryssland
Khanti-Mansien eller Yugra är ett autonomt område i Väst-Sibirien i Ryssland. Det oljerika området betalar till centralregeringen mycket mera skatt än det får stöd därifrån. I Ryssland finns ca 29 000 khanter och ca 11 000 manser.
I Yugra-området lever sammanlagt ca 12000 khanter och manser och de utgör 1,2 % av befolkningen. Språken tillhör den ugriska grenen av finsk-ugriska språk. Numera kan bara 20-30 % av khanter och manser sitt gamla modersmål.

Historisk överblick: frågan om landrättigheter för ursprungsfolk

Upphovsperson: Nilsson, Annette
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Jord, Politisk historia, Ursprungsfolk, Kolonialism, Politiska taktiker och strategier, Ägande
I 6 000 år har ursprungsfolk i småskaliga samhällen lyckats behålla kontrollen över land i kamp mot kungadömen och erövrare. Men för 200
år sedan började en process världen över då ursprungsfolk skildes från både land och liv genom våldsattacker och lurendrejeri sanktionerade av moderna stater.

Sidor