Sökformulär

Droger och missbruk

Strategi mot knark Ingripande och förebyggande

Upphovsperson: ACN 20140514
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Droger och missbruk, Brottslighet, Latinamerika, Kuba
Utrikesminister Maria Esther Reus beskrev på Celacs, Latinamerikanska och Karibiska Gemenskapens, första ministermöte om knarkfrågor, i Guatemala hur Kubas strategi sedan 1988 innefattar hela samhället och folkrörelserna och konsekvent kombinerar förebyggande åtgärder med ingripanden, med goda resultat. Därvidlag skiljer sig Kubas drogpolitik från de andra i Celac. Reus sade också att Kuba gärna samarbetar och delar med sig av sina erfarenheter i kampen mot detta problemet som finns i hela världen.

USAs krig mot Latinamerika

Upphovsperson: Chomsky, Noam
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Imperialism, Militärer, Droger och missbruk, Latinamerika, Kuba, USA
Skandalen med Obamas säkerhetsvakter i Cartagena, som gick på bordell och vägrade betala, tog över medieutrymmet, Kubafrågan gjorde att Latinamerikas lika hårda kritik mot USAs ”krig mot knarket” inte hanns med. Problemet är USA, såväl efterfrågan på knark som försäljningen av vapen. Latinamerikanerna är de omedelbara offren för skrämmande nivåer av våld, korruption och missbruk längs handelsvägarna. I Colombia har USAs knarkkrig tjänat som tunn fernissa över kriget mot befrielserörelsen. Och ju mer ”bistånd” USA pumpas in i Honduras, desto mer blod flyter det och desto mer blomstrar kokaintrafiken.

Sju dolkstötar i Amerikas hjärta

Upphovspersoner: Castro, Fidel | Björklund, Eva (övers.)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Latinamerika, USA, Militärer, Imperialism, Spionage och undergrävande verksamheter, Droger och missbruk
Fidel Castro varnar för USAs utbyggnad av 7 militärbaser i Colombia: ” Överallt på jorden utsätts folk för ekonomiska, miljö och krigsrisker som USAs politik ger upphov till, men ingen annan stans utsätts någon för så allvarliga risker som grannarna, folken i världsdelen söder om det land herravälde utgår ifrån. ..Det vore ett allvarligt misstag att tro att hotet bara riktas mot Venezuela.” Världshistoriens mäktigaste imperium hotar alla länder i södra världsdelen med sina .. ”militärbaser, kärnvapenbestyckade hangarfartyg och ubåtar, modernaste krigsfartyg och utstuderade attackflyg, med vapen av alla de slag och hundratusentals soldater och vars regering kräver absolut straffrihet för dem.”

Den gyldene barndomen

Upphovsperson: Askegård, Josephine
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Litteratur, Familjefrågor, Genus och jämställdhet, Droger och missbruk
Det fanns en tid då grabbarna som styrde kulturvärlden satt på Operabaren och Den Gyldene Freden och pratade och pratade och skrev och ritade bilder på servetterna,
för hemma kunde man inte skriva – där fanns ju kvinnor och barn som pratade och pratade. Det fanns och finns nog många som ville delta i Pär Rådströms och Lars Forsells och Evert Taubes och Vilhelm Mobergs och Stig Claessons pratande och drickande där på 1950- och 60- och 70-talen.

Ljuset under bron

Upphovspersoner: Arias, Fernando | Arias, Fernando (foto)
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Klassrelaterade frågor, Barn och ungdomar, Hemlöshet, Latinamerika, Brasilien, Arbetslöshet, Droger och missbruk
Boxaren Nilson Garido fick nog av att myndigheterna inte gjorde något för att hjälpa São Paulos många gatubarn. I dag driver han en boxningsklubb för marginaliserade ungdomar under en vägbro.
"Den enda regel vi har här inne är att alla människor ska bemötas med respekt.
Viktigast är att vi ger en fristad" menar Garido.

Sidor