Sökformulär

Juridiska institutioner

Sarayakufolket stämmer staten i Ecuador

Upphovspersoner: Blanco Valer, Carmen | CONAIE, (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Naturresurser, Multinationella företag, Ursprungsfolk, Folkrätt, Mänskliga rättigheter, Juridiska institutioner, Latinamerika, Ecuador
Sarayakufolket i Amazonas har länge fört en kamp mot exploateringen av olja på deras territorier. I juni i år stämde de den ecuadorianska staten inför den Interamerikanska Domstolen
för Mänskliga Rättigheter. En historisk process – i en kamp där Latinamerikagrupperna under
många år varit engagerade.

Drabbade stämmer Texaco i Amazonas Tjernobyl

Upphovspersoner: Selling, Benjamin | Öckerman, Hannes
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2010
Ämnesord: Naturresurser, Multinationella företag, Sjukdomar, Mänskliga rättigheter, Juridiska institutioner, Fossila bränslen, Miljökatastrofer, Miljöföroreningar, Latinamerika, Ecuador
Cancer, förorenat dricksvatten och uttorkade jordar. Luz
María Armas är en av de 30 000 personer som på flera
sätt har drabbats av Texacos hänsynslösa oljeutvinning
i Ecuador. Tillsammans driver de en unik stämningsprocess för att kräva rättvisa.

Sidor