Sökformulär

Sarayakufolket stämmer staten i Ecuador

Upphovspersoner: Blanco Valer, Carmen | CONAIE, (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
Nummer: 2011:3
År: 2011
Sidnummer: 10-10
Språk: sv
Relation: http://latinamerikagrupperna.se/roster-fran-latinamerika
Ämnesord: Naturresurser, Multinationella företag, Ursprungsfolk, Folkrätt, Mänskliga rättigheter, Juridiska institutioner, Latinamerika, Ecuador
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: rfl3_2011_3_s10.pdf (859.87 KB)
Sarayakufolket i Amazonas har länge fört en kamp mot exploateringen av olja på deras territorier. I juni i år stämde de den ecuadorianska staten inför den Interamerikanska Domstolen
för Mänskliga Rättigheter. En historisk process – i en kamp där Latinamerikagrupperna under
många år varit engagerade.