Sökformulär

Juridiska institutioner

Ekonomi, rättsväsende, korruption och åtal för presidentskotten i Östtimor

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2009
Ämnesord: Sjukvård, Juridiska institutioner, Barn och ungdomar, Utbildning och skola, Ekonomisk politik, Östtimor, Landsbygdsfrågor, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Livsmedelsförsörjning, Flyktingar
Nyheter från Östimmor. Rapport från ett koordineringsmöte mellan de internationella utvecklingsparterna i Dili, Östtimors huvudstad.

Östtimor: UNHRC:s session i Genève

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Östtimor, Politiska institutioner, Våld och konflikter, Juridiska institutioner, Mänskliga rättigheter, Politiker
Det låter nästan som ett hån, men till ordförande för Förenta Nationernas kommissions för mänskliga rättigheter
(United Nations Commission on Human Rights -
UNHRC) 61:a session i Genève den 14 mars till 22 april i år utsågs den indonesiske diplomaten Makarim Wibisono.

Stödaktion för förbjuden syndikalistisk fackförening

Upphovsperson: Green, Axel
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2010
Ämnesord: Sverige, Facklig kamp och organisering, Politiska institutioner, Juridiska institutioner, Tyskland, Föreningsrätt, Internationell solidaritet, Arbetsrätt
20-talet syndikalister samlades
i slutet av december utanför
den tyska ambassaden i Stockholm
för att visa sitt stöd för
den nyligen olagligförklarade
tyska fackföreningen FAU.

Svår utmaning att bygga rättssystem i konfliktdrabbade länder

Upphovsperson: Zajac Sannerholm, Richard
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2010
Ämnesord: Rättstillämpning och rättssäkerhet, Politiska institutioner, Afghanistan, Juridiska institutioner, Internationellt bistånd
När internationella aktörer ska hjälpa konfliktdrabbade länder att
bygga upp sina rättsystem sätts målen ofta för högt, och utan hänsyn
till lokala normer, behov och resurser. Det leder inte sällan till
ett misslyckande, menar Richard Zajac Sannerholm, forskare i juridik
och verksam vid Folke Bernadotte Akademin.

Sidor