Sökformulär

Malmö stadsbibliotek

Barnen formar Lilla Slottet

Upphovsperson: Högberg, Charlotte
Medarbetare: Malmö stadsbibliotek (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Barnbibliotek, Brukarinflytande, Barn och ungdomar, Lilla Slottet, Malmö stadsbibliotek
Användarnas tankar kring rum och innehåll är viktiga pusselbitar
i skapandet av Malmö stadsbiblioteks nya barnavdelning. Charlotte
Högberg har diskuterat brukarinvolvering med Karin Johansson som är
projektledare för Lilla Slottet. ”Barnbiblioteket är barnens plats! Därför
måste vi skapa förutsättningar för dem att påverka och lämna avtryck”,
säger Karin Johansson.