Sökformulär

Brukarinflytande

Barnkonventionen och barnbiblioteken

Upphovsperson: Lundgren, Lena
Medarbetare: Kulturhuset i Stockholm (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Barns rättigheter, Barnkonventionen, Barnbibliotek, Bibliotekarier, Barn och ungdomar, Brukarinflytande
Vilken roll spelar FN:s barnkonvention på folkbiblioteken idag? Lena Lundgren
granskar den aktuella situationen och pekar på ett antal punkter där vi har en bit
kvar att gå för att barns rättigheter ska anses tillgodosedda på biblioteken. Är det
barnperspektivet eller barns perspektiv som ska styra verksamheten?

Dokument och demokrati: är tekniken lösningen?

Upphovsperson: Holmberg, John
Medarbetare: Kårsjö, Marie (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Demokrati, Brukarinflytande, Dokument, Biblioteksanvändare
John Holmberg diskuterar i den här artikeln förhållandet mellan användaren och dokument. Han ställer sig frågande till om ett ökat användarinflytande kan demokratisera bibliotekens dokumentbeskrivningar och undrar vilkas intressen Bibliotek 2.0- teknikerna gagnar egentligen.

Hur bibliotek 2.0 är bibliotek idag?

Upphovsperson: Hofmann, Andrea
Medarbetare: Kårsjö, Marie (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Bibliotek 2.0, Brukarinflytande, Sociala medier, Facebook, Twitter, Instagram
I mitten av 2000-talet användes 2.0-begreppet flitigt för att förklara
en tid i förändring. Så även i biblioteksvärlden. Andrea Hofmann ser
tillbaka och funderar över hur 2.0 biblioteken är idag? Vad gjorde vi
med den nätutveckling som exploderade, och var befinner vi oss idag
med nätjättar som Facebook och Twitter.

Lokalsamfunnet er de egentlige bibliotekekspertene

Upphovsperson: Ericson, Anders
Medarbetare: Ericson, Anders (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Folkbibliotek, Uppsökande verksamhet (bibliotek), Brukarinflytande, Biblioteksanvändare, John Pateman
Tilgjengelighet har blitt et mantra i bibliotekmiljøet. Biblioteklova sier at
”alle” har rett til bibliotektjenester, inklusive alle slags underprivilegerte
grupper. Men i realiteten prioriterer biblioteka de privilegerte, sier den
engelske bibliotekaren og forfatteren John Pateman. Han vil tilpasse
tjenestene til de reelle behovene i den enkelte kommunen. Anders Ericson
har tatt en prat med Pateman, nå biblioteksjef i Thunder Bay i Canada.

Barnen formar Lilla Slottet

Upphovsperson: Högberg, Charlotte
Medarbetare: Malmö stadsbibliotek (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Barnbibliotek, Brukarinflytande, Barn och ungdomar, Lilla Slottet, Malmö stadsbibliotek
Användarnas tankar kring rum och innehåll är viktiga pusselbitar
i skapandet av Malmö stadsbiblioteks nya barnavdelning. Charlotte
Högberg har diskuterat brukarinvolvering med Karin Johansson som är
projektledare för Lilla Slottet. ”Barnbiblioteket är barnens plats! Därför
måste vi skapa förutsättningar för dem att påverka och lämna avtryck”,
säger Karin Johansson.