Sökformulär

Migrant workers

Arbetsvillkor i blåbärsskogen : En rapportserie om snåriga regler, utnyttjade plockare och solskenshistorier.

Upphovsperson: Wingborg, Mats
Utgivare: Swedwatch
År: 2013
Ämnesord: Sverige, Arbetsvillkor, Arbetsmiljö, Mänskliga rättigheter, Migrant workers
Inför bärsäsongen 2013 fördjupar bärbranschen sitt samarbete för ett ökat socialt ansvartagande, ett arbete där Swedwatch bidrar med en ny rapport.

Swedwatch har, sedan 2011, i tre rapporter granskat villkoren för utländska bärplockare i Sverige. Nu finns rapporterna sammanställda i skriften Arbetsvillkor i blåbärsskogen som ska användas i de fortsatta diskussionerna med bärbranschen.

Rapporten publiceras i samband med ett möte den 31:a maj dit ICA bjudit in Swedwatch, andra livsmedelsföretag, bärgrossister, intresseorganisationer, branschorgan och myndigheter. ICA har sedan tidigare initierat ett samarbete kring det sociala ansvarsarbetet med flera aktörer i branschen och syftet med mötet är att planera och diskutera ansvarsfrågor inför bärsäsongen 2013.

Arbetsvillkor i blåbärsskogen tecknar en bild av den globaliserade världens blåbärsplockare: en utnyttjad migrantarbetare. Swedwatchs granskningar har visat på de utländska bärplockarnas utsatthet, effekterna av snåriga regler men även de förbättringar som skett.

För Swedwatch, vars främsta uppgift är att granska arbetsvillkor i ”syd”, har blåbärsrapporterna blivit en ingång till att granska exploatering av migrantarbetare på den svenska arbetsmarknaden.

Migrant remittances. An overview of global and Swedish flows

Upphovsperson: Engdahl, Mattias
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet, Globalization, Trade and Regional Integration | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 2009
Ämnesord: Migrant workers, Remittances, Capital movements, Developing countries, Sweden, Foreign aid, Development policy, economics, Nationalekonomi
Migrant remittances – money and gifts sent to relatives back home – have attracted increasing international attention. The flow of remittances has become a major source of revenue for developing countries, exceeding the volume of aid. Three recent studies at Uppsala University bring this issue to light in the context of Sweden’s Policy for Global Development. Very little has so far been known about the flow of remittances from Sweden; official data indicate an amount exceeding 4 billion kronor in 2006. The real flows are most likely higher; Swedish and international studies estimate that real remittances are 30-50 per cent above the officially recorded amounts. Statistics Sweden (SCB) is recommended to enhance its records of remittances in terms of desirable scope and reliability, for instance regarding specification of the amounts remitted to different countries. Remittance flows from Sweden are linked to the remitters’ incomes and, hence, vary with the business cycle. Experience suggests that the ongoing world economic crisis will have a negative impact on remittance flows also from Sweden. It is suggested that enhanced knowledge in Sweden about available remittance services and their costs and measures to promote a better functioning remittance market could increase the net value of these money.