Sökformulär

Arbetsvillkor i blåbärsskogen : En rapportserie om snåriga regler, utnyttjade plockare och solskenshistorier.

Upphovsperson: Wingborg, Mats
Utgivare: Swedwatch
År: 2013
Sidnummer: 29 s.
Språk: sv
Relation: http://www.swedwatch.org
Relation: http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/schysstare-villkor-i-barskogen-i-sommar
Relation: http://www.swedwatch.org/sites/default/files/swedwatch_-_arbetsvillkor_i_blabarsskogen.pdf
Ämnesord: Sverige, Arbetsvillkor, Arbetsmiljö, Mänskliga rättigheter, Migrant workers
Fil: swedwatch_-_arbetsvillkor_i_blabarsskogen.pdf (1.27 MB)
Inför bärsäsongen 2013 fördjupar bärbranschen sitt samarbete för ett ökat socialt ansvartagande, ett arbete där Swedwatch bidrar med en ny rapport.

Swedwatch har, sedan 2011, i tre rapporter granskat villkoren för utländska bärplockare i Sverige. Nu finns rapporterna sammanställda i skriften Arbetsvillkor i blåbärsskogen som ska användas i de fortsatta diskussionerna med bärbranschen.

Rapporten publiceras i samband med ett möte den 31:a maj dit ICA bjudit in Swedwatch, andra livsmedelsföretag, bärgrossister, intresseorganisationer, branschorgan och myndigheter. ICA har sedan tidigare initierat ett samarbete kring det sociala ansvarsarbetet med flera aktörer i branschen och syftet med mötet är att planera och diskutera ansvarsfrågor inför bärsäsongen 2013.

Arbetsvillkor i blåbärsskogen tecknar en bild av den globaliserade världens blåbärsplockare: en utnyttjad migrantarbetare. Swedwatchs granskningar har visat på de utländska bärplockarnas utsatthet, effekterna av snåriga regler men även de förbättringar som skett.

För Swedwatch, vars främsta uppgift är att granska arbetsvillkor i ”syd”, har blåbärsrapporterna blivit en ingång till att granska exploatering av migrantarbetare på den svenska arbetsmarknaden.