Sökformulär

motståndsrörelser

Uppfriskande om kampen mot kolonialism

Upphovsperson: Persson, Henrik
Utgivare: Fjärde Världen
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2015
Ämnesord: Kolonialism, Förtryck, motståndsrörelser, Väpnade motståndskamper, Bokrecension
Björn Kumm är tredje världen-historikens okrönte mästare. Han har på plats rapporterat från Sydamerika och Afrika, och många andra platser. Han stod tillsammans med andra journalister vid den nyss ihjälskjutne Che Guevaras bår, i Bolivia 1968. I sin nya bok ”Motstånd - de maktlösaskamp” (Historiska Media förlag 2014) har han sammanställt lättläst historik från en mängd platser. Temat är obeväpnat och väpnat motstånd mot främst brittiskt, tyskt och franskt kolonialt förtryck.

"Vi vill inte vara kända för lidandet, utan vi vill ses som ett kämpande folk..."

Upphovsperson: Wester, Ann
Medarbetare: activestills.org (foto) | Wester, Ann (foto) | Ziv, Oren (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2010
Ämnesord: Palestinafrågan, motståndsrörelser, Demonstrationer, Israel, Palestina
Ett år efter att Israel invaderat alla palestinska städer 2002, började de bygga muren. Man motiverade bygget med ett behov att skydda sig mot terroristangrepp och gav sken av att den skulle byggas längs den gröna linjen, den av FN erkända gränsen mellan Israel och de ockuperade palestinska områdena. Så var dock inte fallet. Muren har till största delen byggts långt in på palestinskt område och för att göra plats för den har Israel konfiskerat stora arealer palestinsk mark. Det var vid den lilla byn Budrus som Israel för första gången fick stöta på organiserat motstånd mot muren. Ayad Morrar, en av ledarna för motståndet mot muren, berättar om hur det hela började och var de valde icke-våld som strategi i sina protester.

Motstånd mot ockupationen

Upphovsperson: Wester, Anna
Medarbetare: Arouri, Jamal (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2010
Ämnesord: Pacifism och icke-våld, motståndsrörelser, Intifadan 1987-1993, Al-Aqsa-intifadan 2000-, Palestina, Israel
Det palestinska folket har alltid gjort motstånd mot den israeliska ockupationen, men det var först i och med den första intifadan som det blev organiserat. Motståndet byggde på principer om ickevåld och civil olydnad. Israel svarade med väpnat våld för att slå ned protesterna. Idag fortsätter ickevålds-demonstrationer och alltfler ansluter sig till arbetet med BDS, bojkott, desinvestering och sanktioner.