Sökformulär

Pacifism och icke-våld

Angrepp mot Präster för Fred för deras solidaritet

Upphovspersoner: Lissy Rodríguez Guerrero | Jesús Jank Curbelo
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: Kuba, USA, Sociala och politiska aktivister, Internationell solidaritet, Pacifism och icke-våld, Blockader
I ett kvarts sekel har Präster för Fred fört karavaner till Kuba med allt möjligt: läkemedel, fordon, skolmaterial m.m. I protest mot blockaden, av kärlek för Kubas folk. Som ideell organisation har de varit skattebefriade. Nu har skattemyndigheten fråntagit dem denna status och kräver att de betalar skatt. De vädjar nu om stöd för sin protest mot detta, som starkt skulle minska stödet till Kubas folk.

Motstånd mot ockupationen

Upphovsperson: Wester, Anna
Medarbetare: Arouri, Jamal (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2010
Ämnesord: Pacifism och icke-våld, motståndsrörelser, Intifadan 1987-1993, Al-Aqsa-intifadan 2000-, Palestina, Israel
Det palestinska folket har alltid gjort motstånd mot den israeliska ockupationen, men det var först i och med den första intifadan som det blev organiserat. Motståndet byggde på principer om ickevåld och civil olydnad. Israel svarade med väpnat våld för att slå ned protesterna. Idag fortsätter ickevålds-demonstrationer och alltfler ansluter sig till arbetet med BDS, bojkott, desinvestering och sanktioner.

De som kämpar

Upphovspersoner: Wester, Anna | Ormestad, Catrin
Medarbetare: Wester, Anna (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2010
Ämnesord: Fredsrörelser, Pacifism och icke-våld, Israel, Palestina
Alla ser inte lika mörkt på framtiden i Israel och Palestina. Det finns de som vägrar att förlora hoppet och som tror att israeler och palestinier kan och måste leva sida vid sida i fred. Dessa är den israeliska fredsrörelsen och den palestinska rörelse som använder ickevåld som ett sätt att kämpa mot ockupationen.

Alltför gosigt om ickevåld

Upphovsperson: Falk, Hans
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Pacifism och icke-våld, Civil olydnad
Handboken Ickevåld innehåller många intressanta exempel på
civil motståndskamp, både i Sverige och runt om i världen som England och Palestina, och därtill användbara tips om hur ickevåldskampanjer kan organiseras.
Dessvärre får läsaren också
sig till dels en hel del mindre angelägen information som att grisar inte vill gå på universitet,
att det kan finnas tunga stunder i en engagerad människas liv och att det ”kan kännas knepigt” att gömma flyktingar eftersom deras vistelseort måste hållas hemlig för myndigheterna.
Mängden plattheter blir alltså
besvärande.

Alla är inte sörjbara

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Politiska institutioner, Litteratur, Krig, Pacifism och icke-våld
Hur går det till när en hel värld, med få undantag, accepterar att vissa människors liv inte är värda att sörjas?
Kristina Lindquist läser de feministiska ikonerna Judith Butler och Iris Marion Young, vars aktuella böcker om krig och våldsutövande sätter in frågorna, och svaren, i sitt teoretiska sammanhang – och uppmanar till politisk handling.