Sökformulär

Ockupation

Guantánamobasen, USA:s militärbas på Kuba

Upphovsperson: Louise Österlin
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: USA-Kuba, Ockupation, Politiska fångar, Tortyr
Fram till år 2002 kände få till USAs bas på ockuperad mark på Kuba. Men efter kriget mot Afghanistan 2001 och Irak 2003 förvandlades USA basen till koncentrationsläger för tortyr av fångar som påstods vara terrorister.Basen är USAs äldsta på utländsk mark, sedan USA segrade i Spansk-Amerikanska 1898 och la beslag på hela Kuba. Sedan 1959 kräver Kuba att området ska återlämnas till Kuba. Detta och hävandet av USAs blockad är villkor för normala förbindelser mellan länderna.

Obamas plan

Upphovsperson: Christine Vaple
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: USA-Kuba, Ockupation, Politiska fångar
Obamaregeringen har sedan 2009 försökt stänga fånglägret i Guantánamo och föra över ”lågriskfångar” till andra länder. Övriga ska föras till fängelser i USA. Men kongressen har förbjudit fångförflyttning till USA. Den 23 mars överlämnade Obama sin plan för stängning av fånglägret till kongressen. 91 fångar finns fortfarande kvar i Guantanamolägret.

Vi har valt den fredliga vägen

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Utgivare: Föreningen Västsahara
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2015
Ämnesord: Västsahara, Marocko, Ockupation, Utrikespolitik
I höst är det 40 år sedan Marockos invasion i Västsahara skedde, en ockupation som avbröt den avkolonisering som Spanien skulle ha genomfört. Sedan 1991 finns en FN-styrka, MINURSO, på plats för att genomföra en folkomröstning om självständighet. Den är skjuten i sank på grund av ett förlamat säkerhetsråd och en tyst omvärld. Polisario har valt diplomati som lösning, men ungdomarna blir alltmer frustrerade.

– Det finns egentligen bara två vägar för att få slut på den marockanska ockupationen, menar Aliyen Kentawi, Polisarios representant i Sverige sedan fyra år. Antingen ett starkt diplomatiskt tryck på Marocko från omvärlden eller en militär konfrontation.

Internationell konferens i Guantanamo. Avskaffa alla utländska militärbaser

Upphovsperson: Jorge Luis Merencio Cautín
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Folkrättsbrott, Ockupation, Imperialism
Drygt 200 deltagare från 46 länder, samlades i Guantanamo på Världsfredsrådets konferens i november på gränsen till USAs militärbas, fängelse och tortyrläger på illegalt ockuperad mark sedan 1903. Kampen för att avskaffa alla utländska militärbaser riktas mot stormakters inblandning i andra länders angelägenheter. USA är värst med över 1 000 militära etableringar i alla världsdelar. Mötet tog också upp terrorangreppen i Paris, i Beirut och Tunisien och de ständigt pågående i Syrien och på ryska flygplanet över Egypten.

Guantamobasens fullständiga olaglighet

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Ockupation, Folkrättsbrott, Imperialism, Tortyr
1898 invaderade USA Kuba, avväpnade kubanska befrielsearmén, fråntog dem segern över Spanien och ockuperade landet. 1899 drog lantmätare från USA upp gränserna för USAs långsiktiga ockupation av Guantanamobuktens mark och vatten. Ockupationen är olaglig från första början genom att hyresavtalet skrevs med den av ockupationsmakten tillsatta regeringen, med en USA-medborgare som president. Och eftersom det gjorde det omöjligt för Kuba att någonsin säga upp det. Avtalet gällde dessutom enbart för en örlogs- och kolstation, inte för fängelseändamål och tortyr.