Sökformulär

Portugal

Upphovsrätt, kulturpolitik och biblioteksersättning?: sista kapitlet i följetongen

Upphovsperson: Wold-Karlsen, Siv
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Kulturpolitik, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Danmark, Island, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Upphovsrätt och patent
Den 11 december 2007 höll EU-kommissionen ett möte där man bland annat lade ner ärende 2003/2194 mot Danmark, och ärende 2003/2193 mot Sverige. Det handlar om en konflikt EU-kommissionen har (haft) med många länder angående ett direktiv från 1992, direktivet om ”uthyrnings- och utlånerättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter.”

Sidor