Sökformulär

Portugal

”För Timor i tiden” – Dom Boaventura och det stora upproret 1912

Upphovsperson: Jannisa, Gudmund
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2012
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Kolonialism, Östtimor, Portugal, Politisk historia
För hundra år sedan revolterade en sammanslutning av
timoresiska "reinos", små kungadömen (det fanns upp-
emot 100), mot den portugisiska kolonialmakten, som
slog ned upproret. Det finns ett för och efter denna revolt och författaren resonerar i artikeln om aspekterna på den här brytningstiden i Östtimors historia.

Östtimor - historien bakom ockupation, förtryck och befrielse

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2010
Ämnesord: Antiimperialism, Indonesien, Östtimor, Nederländerna, Portugal, Politisk historia
Gudmund Jannisa, fil dr sociologi vid Kristianstads högskola, talade vid Östtimorkommitténs medlemsmöte den 25
maj om temat "Östtimor- historien bakom ockupation, förtryck och befrielse" som kom att kretsa kring Timors historia före den indonesiska invasionen i december 1975. Han nämnde att president José Ramos-Horta idag hade deklarerat att Östtimor hade uppnått fred två år efter mordförsöket mot Horta.

Striden om biblioteksavgifter inom EU

Upphovsperson: Wold-Karlsen, Siv
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Belgien, Grekland, Portugal, Spanien, Sverige, Upphovsrätt och patent
Artikeln redgör för PLR-direktivet 92/100 och dess historia. Direktivet reglerar uthyrnings- och utlåningsrättigheter och hur författare ska få ersättning när deras böcker lånas ut på offentliga institutioner inom EU. Det har varit en kamp mellan författarförbund och EU-kommissionen på ena sidan och bibliotek samt lokalpolitiker på andra sidan. Författaren till artikeln frågar sig slutligen om det är möjligt att förena upphovsrätt med bibliotekspolitik.

Sidor