Sökformulär

regering

Att välja Díaz Canel

Upphovsperson: Raúl Castro
Medarbetare: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Kvinnor, Parlament, regering
Vi lever på en plats och i en tid där vi inte kan begå några misstag. När jag har tid läser jag allt jag kommer över om ödesdigra misstag nutida internationell historia, i olika länder, som gjort slut på processer med följder som många andra länder dyrt fått betala. Kamrat Díaz Canel har under många år visat mognad, arbetsförmåga, stadig ideologisk grund, politisk känslighet, revolutionärt engagemang och trofasthet. Hans upphöjning till de högsta ansvarsposterna har inte skett förhastat, på en höft. Till skillnad från tidigare val av unga ledare.
Översättning Eva Björklund
Nytt parlament, Flertal kvinnor

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Kvinnor, Parlament, regering
I valen till Nationalförsamling 11 mars deltog 82,9 procent av drygt 8,9 miljoner röstberättigade. Ogiltiga valsedlar knappt 6 procent. Kvinnorna blev för första gången flertal med 53 procent av platserna.
Den 19 juli valde Nationalförsamlingen ny regering – 17 ministrar – medelålder 60 år, varav 7 kvinnor – 47 procent. Den nyvalde presidenten är tillika regeringschef, och parlamentet valde Salvador Valdés Mesa till förste vice regeringschef/statsminister, och flera vicen till.