Sökformulär

Politiker

Ledamot Malm

Upphovsperson: Inti Peredo
Medarbetare: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Opinionsbildning, Politiker, Politiska val
Kampanjfinalen för ”Che 50 år i Bolivia” i januari föranledde Fredrik Malm (fp) att angripa Jonas Sjöstedt med Kuba som tillhygge. Inför höstens val, använde han denna halvårgamla händelse för att i DN skrämma väljarna med ett osmakligt påhopp på stackars Sjöstedt som upprepade gånger offentligt bedyrat att han föredrar ”demokratin” USA framför ”diktaturen” Kuba. Ledamot Malm är inte intresserad av Kubas verklighet, lika lite som Vänsterpartiets ledning är det. De är överens, så användningen av Kuba för påhoppet på Sjöstedt verkar lite desperat.

Afghanska krigsherrar försöker att putsa upp sin image

Upphovspersoner: Sarwar, Mustafa | Takal, Ahmad
Medarbetare: da Costa bengtsson, Carla
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2015
Ämnesord: Afghanistan, Krig, Politiker, Political power, Legosoldater, paramilitärer och privata arméer
Afghanska krigsherrar försöker att putsa upp sin image.
Kritiker delar inte deras uppfattningar om hur mycket de egentligen har förändrats sedan 1990-talet, då hundratusentals civila föll offer för krigsherrarnas inbördes strider.

Arbetet fortsätter i Europaparlamentet

Upphovsperson: Ceballos, Bodil
Medarbetare: Hjerling, Fredrik (foto)
Utgivare: Föreningen Västsahara
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2014
Ämnesord: Västsahara, Utrikespolitik, Politik, Politiker, EU, Miljöpartiet, Migration
Krönika.
Bodil Ceballos, Miljöpartist och EU-parlamentariker, jobbar vidare med utrikespolitik och migration i Europaparlamentet under en ny mandatperiod under 2014. I Västsaharafrågan deltar hon i den tvärpolitiska grupp för Västsahara som samlar ledamöter från olika partier. "Det jag hoppas är att vi i Europaparlamentet kan flytta fram positionerna på samma sätt som vi gjorde under de senaste åren i den svenska riksdagen. När jag kom in i riksdagen 2006 var det bara MP och V som aktivt arbetade för att erkänna Västsahara. Många i (s) och även bland allianspartierna hade samma uppfattning men deras partier hade inte tagit ställning.
Vändningen i riksdagen kom efter Socialdemokraternas partikongress där partiet beslutade sig för att arbeta för ett erkännande." Bodil Ceballos ledde Västsaharanätverket i riksdagen under flera år. I ett nära samarbete med de svenska organisationer som är aktiva i Västsaharafrågan ordnades många träffar med olika teman i riksdagen. Partierna motionerade om olika Västsahararelaterade frågor.

När kommer det svenska erkännandet?

Upphovsperson: Valtonen, Arto
Utgivare: Föreningen Västsahara
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2014
Ämnesord: Västsahara, Politik, Politiska avtal, Politiker, Afrika
I december 2012 beslutade den svenska riksdagen att Sverige ska erkänna Västsahara. Det verkställde dock inte Alliansregeringen – men nu finns det en ny regering. Föreningen Västsahara ställde frågan om vad ett svenskt erkännande av Västsahara skulle komma att betyda på ett seminarium på Inspiration Världen i september i Stockholm före det svenska valet. Frågan besvarades av Peter Weiderud, förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, Bodil Ceballos, tidigare riksdagsledamot (MP) och nuvarande EU-parlamentariker, Aliyen Kentawi, representant för befrielserörelsen POLISARIO i Sverige samt Rabab Amidane, västsahariska som lever i exil i Sverige.

Folk, organisering, ledarskap

Upphovsperson: Hernandez, Rafael
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Demokrati, Politiker, Politisk organisering, Kuba
En genomgång av olika sociala kategoriers representation i nationalförsamling och regering, i kommunistparti och ungdomsförbund på olika nivåer. Den visar på mycket stor sociodemografisk representativitet i basen, men ännu inte lika mycket i högsta nationella ledningen. Kvinnorna har en mycket stark närvaro, och Kuba har en mer etniskt integrerad befolkning än de flesta länder. Och många unga är politiskt aktiva och högutbildade på alla nivåer. I den pågående samhällsförändringen är det viktigt att institutionerna blir allt mer representativa, att de fungerar ännu mer demokratiskt, avspeglar samhällets mångfald.

Parlamentariker kräver Rättvisa för De 5

Upphovsperson: Widen, Tomas
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Politiker, Terrorism, Storbritannien, Sverige, Politiska fångar, Rättsskandaler, Kuba, USA
Kampen för De 5 kubanska politiska fångarna i USA börjar - efter 15 år – väcka viss uppmärksamhet i Europa. Under våren har 71 brittiska parlamentariker, 21 EU-parlamentariker och 11 svenska skrivit till USAs utrikesminister Kerry och till kongressen.
De 21 EU- parlamentarikerna, samtliga tillhörande vänstergruppen GUE/NGL krävde frihet för De 5 och åberopade bl. a. uttalandet från FN:s Arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga fängslanden. De 11 svenska riksdagsledamöterna skrev till kongressen i anslutning till aktionen 5 dagar för De 5 i Washington 1-5 maj.

Generationsväxling Ny andreman i statsledningen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Politiska institutioner, Politiska val, Politiker, Kuba
Under nationalförsamlingens konstituerande första möte valdes Miguel Díaz Canel, 52 år, till vice ordförande i statsrådet, och därmed landets första vice president. Han företräder en ny generation, födda efter revolutionens seger 1959. Han har gjort sig känd för sitt engagemang för vidsyntkultur och mångfald i sitt hemlän Villa Clara och för sitt öppna, kunskapstörstande sinnelag som minister för högre utbildning. Nu har han fått ett ännu mer krävande ansvar som landets första vice president.

Ny bok på svenska om Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2012
Ämnesord: Demokrati, Partier, Politiker, Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt
Klas
Lundström kom nyligen ut med boken Krokodilernas land:
Ett reportage om Östtimor (Lund: Sekel Bokförlag, arbetet avslutades 10/1 2012). Det är den första bok som publiceras
på svenska om Östtimor sedan självständigheten 2002.

Sidor