Sökformulär

Politik

Politikk, økonomi og samfunn

Upphovsperson: Eriksen, Tore Linné
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 2010
Ämnesord: Politik, Ekonomi, Civila samhället, Uppslagsverk, Afrika, Other social sciences, Övrig samhällsvetenskap
Innehåll: Innledning -- Introduksjoner -- Allmenne oversikter -- Demokrati, styresett og partier -- Internasjonal politikk og afrikanske konflikter -- Bistand og utviklingssamarbeid -- Økonomi -- Fattigdom og utvikling -- Jord, ressurser og klima -- AIDS, helse og politikk -- Det nordlige Afrika -- Det vestlige Afrika -- Sentral-Afrika: Kongo og Rwanda/Burundi -- Det østlige Afrika -- Det sørlige Afrika

Arbetet fortsätter i Europaparlamentet

Upphovsperson: Ceballos, Bodil
Medarbetare: Hjerling, Fredrik (foto)
Utgivare: Föreningen Västsahara
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2014
Ämnesord: Västsahara, Utrikespolitik, Politik, Politiker, EU, Miljöpartiet, Migration
Krönika.
Bodil Ceballos, Miljöpartist och EU-parlamentariker, jobbar vidare med utrikespolitik och migration i Europaparlamentet under en ny mandatperiod under 2014. I Västsaharafrågan deltar hon i den tvärpolitiska grupp för Västsahara som samlar ledamöter från olika partier. "Det jag hoppas är att vi i Europaparlamentet kan flytta fram positionerna på samma sätt som vi gjorde under de senaste åren i den svenska riksdagen. När jag kom in i riksdagen 2006 var det bara MP och V som aktivt arbetade för att erkänna Västsahara. Många i (s) och även bland allianspartierna hade samma uppfattning men deras partier hade inte tagit ställning.
Vändningen i riksdagen kom efter Socialdemokraternas partikongress där partiet beslutade sig för att arbeta för ett erkännande." Bodil Ceballos ledde Västsaharanätverket i riksdagen under flera år. I ett nära samarbete med de svenska organisationer som är aktiva i Västsaharafrågan ordnades många träffar med olika teman i riksdagen. Partierna motionerade om olika Västsahararelaterade frågor.

När kommer det svenska erkännandet?

Upphovsperson: Valtonen, Arto
Utgivare: Föreningen Västsahara
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2014
Ämnesord: Västsahara, Politik, Politiska avtal, Politiker, Afrika
I december 2012 beslutade den svenska riksdagen att Sverige ska erkänna Västsahara. Det verkställde dock inte Alliansregeringen – men nu finns det en ny regering. Föreningen Västsahara ställde frågan om vad ett svenskt erkännande av Västsahara skulle komma att betyda på ett seminarium på Inspiration Världen i september i Stockholm före det svenska valet. Frågan besvarades av Peter Weiderud, förbundsordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, Bodil Ceballos, tidigare riksdagsledamot (MP) och nuvarande EU-parlamentariker, Aliyen Kentawi, representant för befrielserörelsen POLISARIO i Sverige samt Rabab Amidane, västsahariska som lever i exil i Sverige.

När hyckleriet tar över

Upphovsperson: Flink, Ingvar
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2014
Ämnesord: Sverige, Västsahara, Politik
Både Ryssland och Marocko finns i EU:s omedelbara närhet, men behandlas helt olika av EU. Den marockanska regimen stöds massivt med pengar, vapen och diplomati. Här utlyses inga sanktioner mot den kriminelle kungen, marockanska oligarker eller dylika i EU-länder med fingrarna i den västsahariska syltburken.

Sverige välkomnar Marockos flotta. Talmansresa till Marocko

Upphovspersoner: Valtonen, Arto | Hakefelt, Ola
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2014
Ämnesord: Marocko, Sverige, Västsahara, Politik
Två artiklar.

I samband med HMS Carlskronas besök i Marocko gavs en öppen inbjudan till marockanska flottan att avlägga svarsbesök i Sverige. Men vem som gav inbjudan, det vet ambassaden inte idag, trots att återbesök nämns i ambassadörens rapport.

Den 4–7 februari 2014 besökte riksdagens talman Per Westerberg (M) Marocko. Talmannen vägrar att kommentera det officiella besöket.

Östtimors nya regering

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2012
Ämnesord: Politik, Partier, Östtimor
I Östtimor hölls parlamentsval den 7 juli 2012.

Regeringsbildningen ledde till våld och en
ny koalition under ledning av Xanana Gus-
mão. Som ledare för parlamentets största
parti fick han först uppdraget av president
Taur Matan Ruak. Utan egen majoritet var
Gusmão tvungen att få till stånd en koali-
tion och det blev med PD och Frente Mu-
dança.

Sidor