Sökformulär

självbestämmande

McDonalds i Gamla Havanna ??

Upphovsperson: Cameron, Marce
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Turism, självbestämmande, Demokrati, USA-Kuba
På sikt kan det komma massor med turister från USA men bolagsinvasion blir det inte. Farhågor att Kuba ska att släppa in USA-bolagen och kulturell återkolonisering är ogrundade. Miljoner vanliga kubaner förblir engagerade för revolutionens hjärtefrågor och har förtroende för ledarskapet. Nu ska USA försöka underkuva Kuba genom att knyta till sig den uppväxande småföretagarsektorn.
Förhandlingar innebär inte att Kuba kapitulerar sig för USAs påtryckningar. Kuba har inte gjort några eftergifter som helst för USAs krav på ”fria val och fri marknadsekonomi”. Med Raul Castros ord: ”på samma sätt som vi aldrig har föreslagit att USA ska ändra sitt politiska system, kräver vi att USA ska respektera vårt.”