Sökformulär

Stockholms stadsbibliotek

Fackklubben som forum: syndikalistiskt engagemang på Stockholms stadsbibliotek

Upphovsperson: Persson, Martin
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Bibliotek, Bibliotekarier, Fackligt arbete, Syndikalism, Stockholms stadsbibliotek
Hur är det att starta och driva en syndikalistisk fackklubb på bibliotek? Martin
Persson träffade bibliotekarien Linda Wagenius, en av initiativtagarna till
en syndikalistisk fackklubb på Stockholms stadsbibliotek, för ett samtal om
arbetsmiljö, engagemang och maktstrukturer på arbetsplatsen.

Profilinköpens negativa verkningar?

Upphovsperson: Willstedt, Tobias
Medarbetare: Pavlov, Eleonor (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2015
Ämnesord: Inköp, Bibliotek, Bibliotekarier, Urval, Stockholms stadsbibliotek, Adlibris
I slutet av 2010 kom det fram att Stockholms stadsbibliotek skulle låta återförsäljaren Adlibris köpa in 60 % av litteraturen som biblioteken införskaffar. Tobias Willstedt diskuterar de negativa verkningarna av att låta andra aktörer än bibliotekarierna göra urval för mediainköp till bibliotekens bestånd.