Sökformulär

Bibliotekarier

Att arbeta antirasistiskt på egna villkor

Upphovsperson: Cartagena, Soledad
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2015
Ämnesord: Kulturell mångfald, Antirasism och antifascism, Bibliotek, Bibliotekarier, Tyskland
Vad innebär det att arbeta med integration och antirasism på bibliotek?
Soledad Cartagena har studerat biblioteksverksamhet i stadsdelen
Kreuzberg i Berlin och funderar på hur personalens arbete skiljer sig från
det hon ser på svenska bibliotek.

Sommarboken

Upphovsperson: Eggert, Karin
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Barn och ungdomar, Läsfrämjande verksamhet, Bokprat, Bibliotekarier
Karin Eggert skriver om konceptet Sommarboken, där deltagande bibliotek får tillgång till sommarbokslådor. I gengäld förbinder sig biblioteken att ha sommarboksfikor som ger barnen möjlighet att prata om böcker. Hon tror att sommarbokskonceptet kan vara en bra strategi för att få barn intresserade av läsning.

Tankar efter Biblioteksdagarna i Örebro

Upphovsperson: Hofmann, Andrea
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Folkbibliotek, Bibliotekarier
Innehållet på årets konferens var blandat, från regnbågsbibliotek, till
e-boksfrågan och meröppet. Inte lika storslagna talare som i Norrköping eller
Visby, men det finns alltid något intressant att ta med sig. En av talarna som jag
tog med mig var Malmöförfattaren Kristian Lundberg som andäktigt talade en
tidig förmiddag. Nedan följer en text om detta som tidigare har publicerats på
bisbloggen.

Barnkonventionen och barnbiblioteken

Upphovsperson: Lundgren, Lena
Medarbetare: Kulturhuset i Stockholm (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Barns rättigheter, Barnkonventionen, Barnbibliotek, Bibliotekarier, Barn och ungdomar, Brukarinflytande
Vilken roll spelar FN:s barnkonvention på folkbiblioteken idag? Lena Lundgren
granskar den aktuella situationen och pekar på ett antal punkter där vi har en bit
kvar att gå för att barns rättigheter ska anses tillgodosedda på biblioteken. Är det
barnperspektivet eller barns perspektiv som ska styra verksamheten?

Toner från en tyst arbetsplats

Upphovsperson: Pavlov, Eleonor
Medarbetare: Persson, Martin (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Bibliotekarier, Arbetsmiljö
Att våga ta sig ton är inte alltid det enklaste. Eleonor Pavlov stötte först på
patrull när hon frågade bibliotekariekollegor om de ville skriva något om sin
arbetsmiljö i bis. När hon erbjöd anonymitet blev det lite lättare. Här publicerar
vi några berättelser från biblioteksgolvet.

Fackklubben som forum: syndikalistiskt engagemang på Stockholms stadsbibliotek

Upphovsperson: Persson, Martin
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Bibliotek, Bibliotekarier, Fackligt arbete, Syndikalism, Stockholms stadsbibliotek
Hur är det att starta och driva en syndikalistisk fackklubb på bibliotek? Martin
Persson träffade bibliotekarien Linda Wagenius, en av initiativtagarna till
en syndikalistisk fackklubb på Stockholms stadsbibliotek, för ett samtal om
arbetsmiljö, engagemang och maktstrukturer på arbetsplatsen.

Det flytande beståndets haveri

Upphovsperson: Några missnöjda bibliotekarier i Göteborg
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Folkbibliotek, Bibliotekarier, Göteborg
På folkbiblioteken i Göteborg har man infört en typ av mediehantering
som kallas ”flytande bestånd”. Vissa är dock både tveksamma till nyttan av
arbetsmetoden och kritiska mot att beslutet fattats över personalens huvuden.
bis publicerar här en debattartikel skriven av några bibliotekarier i Göteborg,
som – på grund av det som de upplever som ett debattklimat med lågt i tak inom
organisationen – inte vill att bis publicerar deras namn.

Sidor