Sökformulär

Bibliotekshistoria

Läsning för bildning och demokrati

Upphovsperson: Atlestam, Ingrid
Medarbetare: Metro Centric (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Folkbibliotek, Läsning, Bibliotekshistoria, Bibliotekarier, Göteborg
Hur har synen på läsning förändrats sedan början på 1900-talet?
Ingrid Atlestam använder Göteborgs stadsbibliotek som exempel för
att åskådliggöra hur urvalsprocesser och målsättningar har förändrats
från Schartuaismen till New Public Managment.