Sökformulär

”Du har nekats inresa”: Israels diskriminerande visumpolitik

Upphovspersoner: Martinez Mansell, Claudia | Fredriksson, Yvonne | Ribeiro, Laura
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
Nummer: 2006:04
År: 2006
Sidnummer: 16-17
ISSN: 1100-4746
Språk: sv
Relation: http://www.palestinagrupperna.se
Ämnesord: Ockupationer, Palestina, Israel
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: nekats_inresa_panu_2006_04.pdf (1.23 MB)
Israel bedriver i dag en politik där de ofta nekar inresetillstånd för utländska medborgare som önskar besöka de ockuperade palestinska områdena, och de beviljar sällan tillstånd för dem som på något sätt associeras med palestinier. Den offeciella förevändningen från Israel är att utlänningar måste ansöka om tillstånd/visa på förhand. I praktiken har de inte alls något klart regelverk för detta och det är nästan omöjligt att få ett tillstånd. Innehåller även artikel "Universitet drabbas hårt av israels hårda visumpolitik" som är ett utdrag från en artikel av Laura Ribeiro i This Week in Palestine Oktober 2006