Sökformulär

Övrigt juridik

Ljusglimt för De Fem

Upphovsperson: Widén, Tomas
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2007
Ämnesord: Kuba, Internationell solidaritet, USA, Övrigt juridik, Spionage och undergrävande verksamheter, Fängelser, fångar och kriminalvård
Den 9 augusti i år rev appellationsdomstolen i Atlanta upp det beslut som samma domstol i enighet hade fattat på dagen ett år tidigare. Då, den 9 augusti 2005, blev beslutet att domarna från december 2001 mot Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernandéz, Ramón Labañino och René González upphävdes, och att en ny rättegång måste hållas på annan ort än Miami. Den fråga som domstolen tog ställning till, bland de punkter som försvaret överklagat, var just frågan om platsen för rättegången. Det enhälliga utslaget blev att rättegången inte varit rättvis, på grund av att den ägde rum i Miami, och att en rättegång mot kubaner som arbetat för den kubanska regeringen, på grund av den hotfulla politiska stämningen i staden, inte kan förläggas till Miami. Domen var på 93 sidor, och den ådrog sig, på grund av sin grundlighet, berömmande kommentarer från många jurister.

Cyniskt justitiemord i Atlanta. De 5, politiska fångar i USA

Upphovsperson: Widén, Tomas
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, USA, Övrigt juridik, Imperialism, Fängelser, fångar och kriminalvård
Omedelbart efter att De 5 kubanska politiska fångarna i USA gripits i Miami i september 1998 och satts i isoleringsceller började högerextrema kretsar, medier och FBI leta efter sätt att knyta någon av dem till Kubas nedskjutning i februari 1996 av två cessnaplan över kubanskt territorialvatten. Rättegången mot dem blev ett justitiemord, och appellationsdomstolen i Atlanta beordrade ny rättegång. Justitiedepartementet tvingade fram en ny prövning och appellationsdomstolen ändrade sig. Den rättsliga skandalen växer, liksom också protesterna och solidaritetsrörelsen som kräver frihet för De 5.

Organisationer: och kolonialism

Upphovsperson: Persson, Ola
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Sverige, Antiimperialism, Politisk historia, Sociala rörelser, Övrigt juridik
Temat för det här numret av Fjärde Världen är organisationer. När vi började arbeta med Föreningen Fjärde Världen i början på 1980-talet hade vi just börjat höra talas om organisationer som AIM - American Indian Movement, men också om en organisation som IWGIA - International Work Group for Indigenous Affairs.

Ohelig allians stoppade FN:s deklaration om ursprungsfolks rättigheter

Upphovsperson: Ericsson, Rolf
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Australien, Deklarationer, fördrag och konventioner, Ursprungsfolk, Politiska institutioner, USA, Namibia, Övrigt juridik, Egypten
Antagandet av FN-deklarationen om urfolks rättigheter gick om intet i november 2006. En ohelig allians av för det första afrikanska länder (med Namibia i ledningen), för det andra anglosaxiska länder (Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA) med urbefolkningar och för det tredje länder (bland annat Egypten) som vill försvaga det nybildade FN-rådet för mänskliga rättigheter, samverkade alla för att åsidosätta urfolkens rättigheter.

Kampanj för rätten att resa till de ockuperade palestinska områdena

Upphovsperson: Wester, Anna
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2006
Ämnesord: Ockupationer, Palestina, Övrigt juridik, Israel
Äntligen har frågan om Israels godtyckliga visumpolitik uppmärksammats i israeliska och internationella medier och genom hårt arbete från organisationer och privatpersoner på plats håller det på att bli en politisk fråga i flera länder. I Palestina har det startats en kampanj för rätten att resa in till de palestinska områdena.

Kampanjen mot IMF:s åtstramningskrav

Upphovsperson: Wallin, Lasse
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Nicaragua, Övrigt juridik, Ekonomiska institutioner, Utbildning och skola, Bolivia
(OBS! Denna PDF innehåller även en annan artikel)Millenniemålen för att minska fattigdomen har inte påverkat Internationella valutafondens krav på låga och minskade sociala utgifter i Nicaragua. Kommer valen i november att förändra situationen? VFSN deltar i en internationell kampanj mot IMF.

Sidor