Sökformulär

Utvecklingssamarbete med Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
Nummer: 41
År: 2009
Sidnummer: 5-5
ISSN: 1402-2559
Språk: sv
Relation: http://www.osttimorkommitte.se/merdeka/merdeka.htm
Ämnesord: Sverige, Östtimor, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Internationellt bistånd, Barn och ungdomar
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: merdeka41aart05.pdf (11.18 KB)
Sverige har 2009 antagit en ny samarbetsstrategi med Östtimor.